O nás

Nadace OSF je českou nadací s třicetiletou historií. Naším posláním je péče o demokracii v Česku: podporujeme a vzděláváme občanskou společnost a rozvíjíme stát, kde mají všichni rovné šance a zapojují se do dění ve svém okolí. Otevíráme citlivá a opomíjená témata a společně s dárci hledáme průkopníky, kteří je ponesou dál. Po dobu našeho působení jsme podpořili více než 10 000 projektů českých neziskových organizací i jednotlivců částkou přes 2 miliardy Kč.

Tady všude pomáháme

Máme unikátní nadační know-how

Jsme lídrem mezi českými nadacemi. Spolupracujeme se soukromými filantropy, pečujeme o jejich dary a naplňujeme společnou vizi. Rozdělujeme finanční prostředky organizacím občanské společnosti, kterou dlouhodobě mapujeme a dobře ji známe. Finanční podporu doplňujeme vzděláváním a inovacemi. Naši vlastní programovou činnost zaměřujeme na zviditelnění témat, která by jinak zůstala pod pokličkou, a zakládání jedinečných programů, pro které vytváříme stabilní zázemí, aby se následně mohly osamostatnit a růst.

Historie Nadace OSF

Českou Nadaci OSF založil v roce 1992 americký filantrop George Soros. Jejím cílem bylo pomoci v postkomunistickém Česku znovu nastartovat demokratické principy, přispět k rozvoji svobodné společnosti, transparentnosti a rovnoprávnosti všech lidí bez rozdílu. Zpočátku byla Nadace OSF (původně Nadace Open Society Fund Praha) součástí nadnárodní sítě Open Society Foundations. V roce 2012 se česká pobočka finančně osamostatnila. Dál ale sleduje své původní cíle: zůstává advokátkou demokratických hodnot, hybatelkou pozitivních změn a propagátorkou otevřené společnosti.

Zásady Nadace OSF

Jsme zaměstnavatelem, který se řídí zásadou rovných příležitostí pro všechny. Všechny naše programy jsou inkluzivní a umožňují aktivní participaci všem bez rozdílu. 

Přijetím Politiky ochrany dětí a zvláště zranitelných dospělých se veřejně zavazujeme k ochraně dětí a zvláště zranitelných dospělých před jakýmikoli formami špatného zacházení.

Zavazujeme se, že zajistíme, aby naše pracoviště bylo MÍSTO PRO VŠECHNY (PLACE FOR ALL).

Organizacím občanské společnosti jsme byli oporou i v době, kdy aktivně nabízely své služby v boji proti koronaviru. Ve skupině 7 nadací jsme se společně zavázali k podpoře neziskového sektoru v krizi. Stojíme při vás.

Nadace OSF je aktuálně členem následujících uskupení: Network of Education Policy Centers (NEPC), Ariadne, neformální koalice Open Society European Network, Koalice za snadné dárcovství, Síť k ochraně demokracie, Společně a digitálně a Britská obchodní komora.

Více najdete na stránce: https://www.osf.cz/zasady