O nás

Česká Nadace OSF byla založena v roce 1992 a od samého začátku byla součástí nadnárodní sítě Open Society Foundations. Cílem bylo pomoci u nás znovu nastartovat demokratické principy, přispět k rozvoji svobodné společnosti, transparentnosti a rovnoprávnosti všech lidí bez rozdílu. V roce 2012 česká pobočka spolu s dalšími nadacemi ve střední Evropě nadnárodní síť opustila a nyní působí samostatně. Dál ale sleduje své původní cíle: zůstává advokátem demokratických hodnot, hybatelem pozitivních změn a propagátorem otevřené společnosti.

Naše poslání: 

Pečujeme o demokracii v Česku: Podporujeme a vzděláváme občanskou společnost a rozvíjíme stát, kde mají všichni rovné šance a zapojují se do dění ve svém okolí.

Kdo jsme:

 • patříme mezi největší nadace v České republice
 • máme přes 30 let zkušeností
 • za dobu své existence jsme podpořili více než 10 000 projektů částkou přes 2 miliardy korun

Čím se zabýváme:

 • prosazujeme systémové změny na celostátní úrovni a přispíváme k řešení konkrétních situací ve městech a obcích
 • zaměřujeme se na aktuální potřeby neziskového sektoru a nebojíme se kontroverzních a opomíjených témat
 • financujeme desítky nevládních organizací a realizujeme vlastní projekty

O co usilujeme:

 • transparentní a efektivní veřejnou správu
 • rovné šance na vzdělání pro všechny děti
 • kvalitní českou žurnalistiku
 • budování znalostí a schopností občanského sektoru tak, aby byl schopen efektivně hájit své zájmy a rozšiřovat skupiny svých podporovatelů

Naše hodnoty: 

V nadaci se hlásíme k těmto 4 základním hodnotám, které ctíme a respektujeme při naší práci uvnitř i vně nadace. 

 • Důvěra 
 • Zodpovědnost 
 • Nadhled 
 • Kolegialita 

Zásady nadace: 

Jsme zaměstnavatelem, který se řídí zásadou rovných příležitostí pro všechny. Všechny naše programy jsou inkluzivní a umožňují aktivní participaci všem bez rozdílu. 

Podporujeme demokracii a otevřenou společnost

Ukazuje se, že práce Nadace OSF je stále potřebná. Mnoho politiků a veřejně aktivních osob opouští demokratické principy a podle nedávného průzkumu STEM  jen 30 % mladých lidí věří, že demokracie je nejlepším způsobem spravování státu. Chceme, aby budoucí generace vyrůstaly v otevřené a demokratické společnosti. Proto se v nadaci dodnes zaměřujeme na rozvoj právního státu a demokracie a na omezování korupce. Podporujeme svobodný přístup k informacím a zapojení lidí do veřejného dění. Prosazujeme rovné šance ve vzdělávání i ve využívání příležitostí současného světa.

Ve dvou programových liniích se zaměřujeme na řešení aktuálních témat:

Naše programy a projekty jsou součástí dvou programových pilířů, které se zabývají aktuálními problémy české společnosti:

Jedním z problémů české společnosti je přetrvávající diskriminace menšin na úrovni vzdělání, zaměstnání, bydlení či zdravotnické péče. Aktivity zaměřující se na prosazování spravedlnosti a rovných šancí ve společnosti jsme zahrnuli pod programový pilíř s názvem Férová společnost.

Druhým z problémů, kterým se zabýváme, je krize důvěry v hodnoty liberální demokracie. Česká společnost se přestává starat o svou svobodu a demokracii. Programový pilíř Živá demokracie  pomáhá tento stav řešit a podporuje zapojení občanů do rozvoje našeho státu.

 

 

 

Historie nadace

Mezinárodní síť Open Society Foundations, jejíž byla česká pobočka do roku 2012 součástí, založil ve východní a střední Evropě americký investor a filantrop George Soros. Prvořadým cílem organizace bylo nastartovat v postkomunistických zemích demokratické principy a přispět k rozvoji svobodné společnosti.

Na poli nezisku přinášela nadace do České republiky koncepty, které jinde fungovaly, ale u nás byly následkem komunismu neznámé. Stáli jsme tak u zrodu paliativní péče i medicíny v České republice, konceptu dobrovolnictví či informačních zdrojů pro neziskový sektor i dárce. Odborníkům, lékařům nebo manažerům firem jsme umožnili vzdělávání a stáže v zahraničí.

Naše práce sestávala z hledání dobrých nápadů a následně investování do jejich rozvoje. V prvních letech jsme podporovali festival Jeden svět či pilotní projekty Člověka v tísni zaměřené na terénní sociální práci v sociálně vyloučených lokalitách, ale také organizace Transparency International, Oživení, Ekologický právní servis (dnes Frank Bold), Ligu lidských práv či Fórum 50 %.

Po vstupu České republiky do Evropské unie jsme rozšířili svou činnost o podporu kvalitního vzdělávání dostupného všem dětem bez rozdílu a o oceňování kvalitní novinářské práce. Prosazujeme podobu státu jako transparentní a efektivní služby občanům.

V roce 2012 skončila podpora George Sorose a my jsme vystoupili ze sítě Open Society Foundations. Po celém světě totiž existují země, které potřebují pomoc více než my. Stali jsme se zcela nezávislou nadací a od roku 2012 sháníme prostředky na své další fungování sami. S diverzifikovanými zdroji zůstáváme advokátem hodnot demokracie, hybatelem pozitivních změn a propagátorem otevřené společnosti v České republice. Dále hrajeme roli inovátorů a podporovatelů aktivních lidí, kteří ovlivňují dění ve svém bezprostředním okolí i své zemi.

 Vše, co děláme, jsme dokázali společně s našimi partnery a organizacemi, které chtějí zlepšovat život lidem ve svém okolí a kultivovat občanskou společnost.

Chcete-li nám v tom pomoci, kontaktujte naše oddělení fundraisingu.