Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2013 dále. Databázi průběžně doplňujeme. Krom výpisu níže nabízíme data o projektech také jako tabulku

Zkvalitnění digitální komunikace Střediska náhradní rodinné péče

Organizace: STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, spolek
Středisko náhradní rodinné péče je významným poskytovatelem služeb pro ohrožené děti. Pro komunikaci s cílovými skupinami využívá standardní informační nástroje (webové stránky, Facebook). Ze zpětných vazeb uživatelů a interní analýzy bylo zjištěno, že současný způsob…

Smart Klubíčko

Organizace: Klubíčko Kroměříž, z. s.
Zjednodušení a zefektivnění práce zaměstnanců Klubíčka tím, že se sjednotíme v používání a sdílení dokumentů, tabulek, kalendářů, kontaktů a dalších Google Workspace nástrojů. Analýza stávajících procesů, jejich zlepšení a vytvoření jasných pravidel.

Digitální watchdog II.

Organizace: Iuridicum Remedium, z. s.
Projekt navazuje na projekt Digitální watchdog realizovaný od dubna 2020. Projekt se soustředí na tři klíčová témata digitálních práv (digitální vyloučení, využití umělé inteligence bezpečnostními složkami, pandemie a její dlouhodobé legislativní i společenské dopady na…

Mezigenerační mosty, aneb tvůrčí cestou blíž

Organizace: Metaculture, z.s.
Boříme mýty, že komunikace mladé generace s tou nejstarší je problém. Naopak. Doplňují se, dokáží spolu kreativně tvořit a navzájem se inspirovat. Ztvárňujeme současná životní témata obou generací, která se zviditelnila v době kovidu a…

Globální témata napříč předměty

Organizace: ARPOK, o.p.s.
V současné době jsou globální témata na školách předávána žákům odděleně v rámci jednotlivých výuk. předmětů. Naším cílem je podpořit výuku globálních témat napříč kurikulem proto, aby žáci získali hlubší znalosti o dané problematice a…

Budování kapacit Tosary – udržitelnost

Organizace: Tosara, z.s.
V projektu se zaměříme na posilování udržitelnosti organizace Tosara, s ohledem na vybrané aspekty z oblasti služeb - podpora využití dynamické diagnostiky; PR/fundraisingu - naplňování fundraisingového plánu; a řízení týmu - supervizní podpora ředitelky i…

TAT – F2F 2.0

Organizace: TADY A TEĎ, o.p.s.
Projekt je pokračující. Zaměřuje se na realizaci a plnění priorit v Akčním plánu rozvoje organizace v letech 2022-2023, zahrnující rozvoj stávajících nebo realizaci nových aktivit směrem k cílovým skupinám za externí facilitace koordinátorem. Projekt dále…
1 / 36
starší projekty