Rozvoj mediální gramotnosti, rozvoj kroužku Minecraft Education Edition, podpora komunitních aktivit v obecní knihovně.

Datum realizace: 1. 11. 2022 - 30. 6. 2023
Částka: 35000 CZK
Organizace: Obec Doubravčice, obecní knihovna Doubravčice

Podpora rozvoje malé obecní knihovny v rychle rostoucí obci Doubravčice ve Středočeském kraji. Smyslem je vytvořit pevné bezpečné místo, kde se lidé mohou scházet, kam se mohou obracet, když chtěji něco zažít nebo uspořádat. Prioritou je podpora mediální gramotnosti, osvěty ohledně digitální bezpečnosti a používání nových technologií a podpora komunitních aktivit v obecní knihovně. Jako hlavní nástroj v podpoře mediální gramotnosti by byla použita platforma Minecraft Education Edition.