Potkejme se v knihovně (Neformální vzdělávání v knihovnách)

Datum realizace: 1. 2. 2023 - 30. 6. 2023
Částka: 70000 CZK
Organizace: Knihovna města Plzně, příspěvková organizace

Projekt chce v knihovně vytvořit místo pro společné setkávání, aktivity a vzdělávání lidí z Ukrajiny, pomoci jim v osobním, pracovním i školním životě. Kurzy českého jazyka, rukodělných činností a občanské gramotnosti budou doplněné výlety, besedami se zajímavými osobnostmi. Děti a mládež, které vypadly z ukrajinského i českého vzdělávacího systému, mohou využít celodenní bezpečné zázemí knihovny. K samostudiu, získání informací, odpočinku, navázat komunikaci s druhými čtenáři, zdarma se účastnit našich akcí.
Lektoři kurzů jsou z krajanských komunit.