Jak hospodaříme

Jsme lídrem mezi českými nadacemi. Spolupracujeme se soukromými filantropy, pečujeme o jejich dary a naplňujeme společnou vizi. Rozdělujeme finanční prostředky organizacím občanské společnosti, kterou dlouhodobě mapujeme a dobře ji známe. Finanční podporu doplňujeme vzděláváním a inovacemi. Za 30 let naší existence jsme podpořili více než 10 000 projektů částkou přes 2 miliardy korun.

 

Finanční přehled roku 2023

Díky unikátní znalosti občanské společnosti propojujeme organizace napříč republikou, které se věnují stejnému tématu, aby byl jejich hlas silnější. Do vybraných témat také vstupujeme s vlastní expertízou, ať už se jedná o včasnou péči, prosazování systémových změn na lokální i celostátní úrovni či posilování komunit příznivců organizací občanské společnosti či digitalizaci veřejné správy. Pro dárce jsme hlavně partnerem v hledání smysluplného a komplexního postupu při řešení určitého problému.

Nadace OSF pravidelně prochází finančním auditem. Jeho výsledky každý rok zveřejňujeme ve výroční zprávě, kde lze dohledat konkrétní vynaložené prostředky a také veškeré informace o aktivitách a podpořených projektech.

 

Výroční zprávy

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997