V programech Nadace OSF rozdělujeme finanční prostředky organizacím občanské společnosti, které prosazují systémové změny na celostátní, regionální i lokální úrovni. Otevíráme opomíjená a složitá témata a pilotujeme jedinečné projekty, v nichž přinášíme inovativní řešení. Máme odborníky na Investment Policy, s jejichž pomocí spravujeme finance efektivně. Umíme flexibilně reagovat na aktuální dění. Naše rozhodování stavíme na datech.

Rozvíjíme vlastní programy

Spravujeme dárcovské fondy

Nastartovali jsme změnu