Eduzměna

Za posledních 30 let se potřeby společnosti zásadním způsobem změnily. Bez vzdělávání, které odpovídá současnému vývoji, Česká republika ztrácí svou konkurenceschopnost a bude zaostávat za ostatními zeměmi. V Nadaci OSF jsme se rozhodli to změnit. Proto jsme se stali jednou ze zakládajících nadací Nadačního fondu Eduzměna. Na jeho vzniku jsme se podíleli s Nadací České spořitelny, Nadací Karla Janečka a Nadačním fondem Abakus (dříve NFAvast) a poskytli mu v počátku své organizační i personální zázemí.

Jedná se o jedinečný subjekt svého druhu, který vznikl s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání a připravit a zrealizovat systémovou změnu českého vzdělávacího systému od mateřských škol až po ty střední. Funguje jako platforma propojující různé partnery z občanského, soukromého a veřejného sektoru. Právě jejich spojením a efektivní koordinací chce zvýšit úspěšnost zavádění změn ve vzdělávání v České republice a rozšířit jejich dopad. 

2018

Spoluzaložili jsme Nadační fond Eduzměna. Nadace OSF se tak stala iniciátorem dárcovské spolupráce, která byla v té době v Česku ojedinělá. Poskytli jsme Eduzměně roční servis – prostory, back-office i know-how, např. v oblasti fundrasingu.  

2020 leden

Eduzměna se osamostatnila. Jako pilotní region bylo vybráno Kutnohorsko. Ředitel NF Eduzměna Zdeněk Slejška podepsal Memorandum o spolupráci s ministrem školství Robertem Plagou, hejtmankou Středočeského kraje Petrou Peckovou, starostou Kutné Hory Josefem Viktorou a manažerem MAS Lípa pro venkov Radkem Tvrdíkem. Pilotní projekt je rozvržený na 5 let.

2020 duben

V dubnu byl zřízen Fond pro Kutnohorsko, který reagoval na uzavření škol z důvodu koronavirové pandemie a pomáhal řešit obtížné situace, do níž se zavedením domácí výuky dostali ze dne na den děti, jejich rodiče i školy. Podpořeno bylo 35 žádostí škol o zajištění technologií pro distanční vzdělávání či metodickou podporu, dalších 9 žádostí přišlo z neziskových organizací na podporu peer-to-peer doučování, integrační pobyty a letní tábory pro znevýhodněné děti, vybavení studijní místnost na ubytovně apod.

2022

Eduzměna je v poločase. Za 2,5 roku se podařilo zmapovat situaci a potřeby ve školách, aby se všechny děti učily naplno, s radostí, rovnými šancemi a ze škol odešly připravené na výzvy a příležitosti 21. století.  Na Kutnohorsku se díky Eduzměně nastartovala spolupráce mezi starosty, řediteli škol, učiteli, rodiči i dětmi, jejichž hlas je ve školách také vyslyšen. Proběhla úspěšná celonárodní osvětová kampaň zaměřená na rodiče. Eduzměna chystá nové Centrum podpory vzdělávání, které má odbřemenit ředitele od administrativy. Odpilotovanou dobrou praxi bude Eduzměna šířit do dalších regionů.