Zásady ochrany osobních údajů

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Jsme Nadace Open Society Fund Praha, IČ: 476 11 804, se sídlem Prokopova 197/9, 130 00, Praha 3, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 170 a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Jaké údaje a jak zpracováváme?

Osobní údaje odběratelů newsletteru

Newsletter Nadace OSF rozesíláme pouze registrovaným odběratelům ze systému Mailchimp (www.mailchimp.com). Uchováváme emailovou adresu, jméno a příjmení odběratele. K seznamu odběratelů mají přístup pouze pověření zaměstnanci naší nadace. Osobní údaje neposkytujeme žádným třetím osobám, využíváme je pouze pro potřeby rozesílky newsletteru.

Zájemci o odběr nadačního emailového newsletteru se k odběru registrují sami a to na stránce www.osf.cz, prostřednictvím Mailchimp formuláře, nebo přes příslušné pole v rámci jiného formuláře – např. registrace na některou z akcí naší nadace. Tímto způsobem nám budoucí odběratelé newsletteru udělují Nadaci OSF souhlas s jeho zasíláním a se zpracováním osobních údajů.

Odhlášení z odběru newsletteru je možné kdykoli, odhlašovací odkaz je v patičce každého newsletteru nebo na této stránce: https://osf.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=64806a52658f644508f2b74a9&id=e3661ba593

Osobní údaje dárců

Jsme správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Darujme.cz. Zpracování probíhá za účelem naplnění darovací smlouvy, kterou s námi při poskytnutí daru uzavíráte. Nadace Via, provozovatel Darujme.cz, jedná jako zprostředkovatel darovacího procesu.

Vaše osobní údaje a informace o došlých platbách na účet naší nadace zpracováváme primárně za účelem zaúčtování vašeho daru a vystavení potvrzení o daru, které můžete uplatnit v daňovém přiznání pro odpočet. Zařadíme vás do databáze dárců; vaše údaje můžeme použít k poděkování, k informování o využití darovaných prostředků nebo k informování o další činnosti naší nadace. Toto zpracování provádíme na základě oprávněného záměru v rámci adresného individuálního dárcovství. Údaje můžeme použít také k vytváření statistik a archivace pro případ sporů nebo reklamací. Více zde.

Osobních údaje členů Klubu Nadace OSF

Jsme správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím darovacího formuláře. Zpracování probíhá za účelem naplnění darovací smlouvy, kterou s námi při poskytnutí daru uzavíráte.

Vaše osobní údaje a informace o došlých platbách na účet naší nadace zpracováváme primárně za účelem zaúčtování vašeho daru a vystavení potvrzení o daru, které můžete uplatnit v daňovém přiznání pro odpočet. Zařadíme vás do databáze dárců; vaše údaje můžeme použít k poděkování, k informování o využití darovaných prostředků nebo k informování o další činnosti naší nadace. Toto zpracování provádíme na základě oprávněného záměru v rámci adresného individuálního dárcovství. Údaje můžeme použít také k vytváření statistik a archivace pro případ sporů nebo reklamací.

Osobní údaje žadatelů a příjemců grantů

Jsme správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím systému Grantys. Zpracování probíhá za účelem vzniku, správy a ukončení smluvních vztahů. Osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, pro plnění uzavřených smluv a plnění našich právních povinností. Více informací naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů v systému Grantys.

O co nás můžete požádat?

Podle právních předpisů máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli informace či provedli některé operace s osobními údaji.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo s žádostmi o uplatnění vašich práv nás můžete kontaktovat na adrese: osf@osf.cz.