Pomáhejte s námi

Jsme lídrem mezi českými nadacemi. Spolupracujeme se soukromými filantropy, pečujeme o jejich dary a naplňujeme společnou vizi. Rozdělujeme finanční prostředky organizacím občanské společnosti, kterou dlouhodobě mapujeme a dobře ji známe. Finanční podporu doplňujeme vzděláváním a inovacemi. Za 30 let naší existence jsme podpořili více než 10 000 projektů částkou přes 2 miliardy korun. Společnost se mění a vyvíjí, nadace zůstávají. Jsme stabilními opěrnými body.

Pečujeme o demokracii v Česku, přidejte se k nám jako

DÁRKYNĚ / DÁRCE

 

Ať už jste fyzická osoba nebo zastupujete firmu, ozvěte se nám. Rádi Vám pomůžeme s výběrem vhodného tématu, nabízíme Vám pravidelné informování o průběhu a dopadech podpořeného projektu, možnost participace na projektu či osobní setkání s podpořenými. Samozřejmostí je také možnost sepsání darovací smlouvy a vydání potvrzení o daru pro daňové účely. 

Uvítáme také věcné dary, máme zájem o hardware i software do naší kanceláře (především notebooky), pronájem prostor, organizační zajištění akcí a catering. 

Dárcovské fondy: Umíme spravovat vaše finance

Dárcovské fondy jsou inspirativním filantropickým nástrojem. Fond si u nás můžete založit jako firma, rodina či jednotlivec, o správu fondu včetně veškeré administrativy se již postaráme my. Nabízíme Vám také konzultace. Využijte naše bohaté zkušenosti ohledně výběru vhodného tematického zaměření fondu a napojení na expertky a experty z oblasti práva, vzdělávání, mediální scény a dalších. 

Fond Generace OSF: Budujte s námi klub dárců, Fond Generace OSF

Již od svého vzniku v roce 1992 stojíme u zrodu inovativních projektů. V České republice jsme jako první investovali do umění a divadla, harm-reduction či inkluze. Podpořili jsme vznik iniciativ jako Česko.Digital, Rekonstrukce státu či Cesta domů, stáli jsme u zrodu Eduzměny a k osamostatnění jsme dovedli Platformu pro včasnou péči. 

Na tuto tradici navazujeme Fondem Generace OSF, kde Váš počáteční kapitál smysluplně investujeme do dalších inovací a k podpoře aktuálních palčivých témat. Hledejte s námi bílá místa na trhu i na poli občanské společnosti. 

Dobročinná závěť

Přemýšleli jste, co se jednou stane s vašimi penězi či majetkem? Jaký odkaz po sobě zanecháte? V Česku propadne státu bezmála 150 milionů korun ročně od lidí, kteří zemřeli bez dědice a nesepsali závěť.

Sepsáním poslední vůle můžete rozhodnout, jak bude s vaším majetkem naloženo. Část ho můžete odkázat na dobročinné účely, ve prospěch nadace nebo neziskové organizace, jejíž činnosti si vážíte.

MENTORKA / MENTOR

 

Hledáme odborníky z oblasti finančního řízení, HR, strategického plánování, reklamy, sociálních médií, PR, fundraisingu, (digital) marketingu, IT, práva, ekonomie, překladatelství, grafiky, tisku atd.

AMBASADORKA / AMBASADOR

 

Propagujte Nadaci OSF. Budeme rádi za šíření našich aktivit a myšlenek na webu, sociálních sítích, v zaměstnání, obchodním partnerům nebo přátelům.

Příběhy naší pomoci

Kontakt

Anna Krbcová
manažerka péče o dárce a partnery
tel: +420 773 748 293
e-mail: anna.krbcova@osf.cz

Iva Nevečeřalová
péče o dárce a partnery
tel: +420 771 298 267
e-mail: iva.neveceralova@osf.cz