Konzultace mohou přispět k efektivnějšímu prosazování změn v zákonech

Upravit zákony znamená přesvědčit o prospěšnosti změny zákonodárce a úředníky ministerstev. Konzultace v rámci Advokačního fóra pomohou organizacím s jejich strategiemi a tedy i jak přistupovat k tak těžkému úkolu jako jsou změny v zákonech. 

Cílem organizace Zelený kruh je přispět k řešení klimatické krize v České republice. Zaměřuje se na úpravu předpisů na různých úrovních tak, aby samosprávy i soukromí investoři mohli hospodárně a s prokazatelným prospěchem pro všechny realizovat projekty, které zajistí například šetrné hospodaření s vodou a dostatek kvalitních zelených ploch.

Pravé dobrodružství začíná v situaci, kdy místo prosazování pozitivních návrhů musíme napnout síly proti návrhům, které standard ochrany životního prostředí snižují. Vedle dílčích návrhů jsou to i návrhy na celé nové zákony. Aktuálně je to návrh nového stavebního zákona. Jeho cílem má být podle vlády zrychlit povolovací řízení. My však vidíme v návrhu především nízkou ochranu veřejných zájmů, destrukci odborných pracovišť zaměřených na ochranu životního prostředí a osekávání práv veřejnosti. Petra Kolínská, koordinátorka kampaní Zeleného kruhu.

 

Advokační činnost se neobejde bez setkávání se se zástupci veřejné správy a politiky. V tento moment přichází důležitá role konzultací v rámci Advokačního fóra. Správná strategie komunikace, připomínkování a vyjednávání přiblíží každou organizaci svému cíli.

Vážíme si proto podpory, kterou dostáváme od Nadace OSF prostřednictvím Advokačního fóra. Možnost konzultovat celkovou strategii i různé detaily a sdílet zkušenosti z obdobných kampaní jiných organizací je pro nás hodně důležité. Petra Kolínská, koordinátorka kampaní Zeleného kruhu.