S organizacemi hledáme cesty k lepšímu a dostupnějšímu vzdělávání

Nadace OSF podporuje vzdělávání téměř po celou dobu své existence (konkrétně od r.1994). Organizacím zaměřeným na vzdělávání pomáháme zejména v oblasti mediální a advokační práce. Od roku 2004 se nadace v různé podobě věnovala tématu a podpoře vzdělávání romských dětí. V poslední dekádě jsme se pak intenzivněji zaměřili na oblast společného vzdělávání a jeho lepší ukotvení v českém školství.

Organizace, které jsme dlouhodobě podporovali, jsou nyní již stabilní, mají zajištěné financování z jiných zdrojů a tématu společného vzdělávání se budou věnovat i nadále.

Zpracováváme analýzu, která v sobě bude kombinovat právní pohled s reálnými zkušenostmi dotčených lidí, například rodičů s dětmi s postižením. Věříme, že se nám takto podaří zachytit, že právo není pouze soubor formálních pravidel, ale má i hodnotový rozměr,  kterého se lze rovněž domáhat formálnímu prostředky. V českém prostředí se do značné míry jedná o unikátní aktivitu, jelikož realizované výzkumy, včetně kvalitativních, tak často do právního rámce zasazovány nebývají. Sběr příběhů se přitom ukázal jako poměrně náročný a bez finanční podpory Nadace OSF bychom podobnou aktivitu realizovat nemohli. Fórum pro lidská práva

 

Za uplynulých 10 let jsme podpořili desítky organizací a jednotlivců a rozdělili nadační příspěvky ve výši 45 mil. Kč.

Podpora ze strany Nadace OSF je klíčová minimálně ve dvou rovinách: a) zcela jednoznačná nezávislost na finančních zdrojích státu. b) finanční efektivita a vytvoření dostatečné personální kapacity. EDUin díky podpoře OSF zastává pozici nestranného expertního týmu, který může bez obav a sebevědomě naplnit roli watchodoga pro rezort školství a obecně vzdělávací politiky. EDUin

 

Mezi podpořené organizace patří také Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Stálá konference asociací ve vzdělávání, Česká středoškolská unie, Spolu a další.  

Zasadili jsme se také o lepší legislativní podmínky společného vzdělávání a sledovali jejich implementaci. Podpořili jsme řadu programů zaměřených na vytváření lepších podmínek pro společné vzdělávání všech dětí v mateřských, základních i středních školách  (Začít spolu, Hodnotové vzdělávání, Minimalizace šikany, Kreativní partnerství, romští školní asistenti a mnoho dalších) i řadu škol při jejich dalším rozvoji.

Svou práci, pozornost a finanční podporu nyní zaměřujeme na oblast včasné péče prostřednictvím aktivit kolem Platformy pro včasnou péči a současně na pilotní projekt zaměřený na komplexní zlepšení vzdělávacího systému, který realizujeme prostřednictvím námi spoluzaloženého Nadačního fondu Eduzměna na Kutnohorsku.