Platforma pro včasnou péči pomáhá rychle a efektivně reagovat na změny

Platforma pro včasnou péči poskytuje prostor pro organizace a další profesionály z celé ČR, kteří chtějí efektivněji ovlivňovat systémové změny v oblastech, které jsou pro včasnou péči klíčové. Cílem je, aby se organizace jejím prostřednictvím mohly vyjadřovat k legislativním i obecným bariérám, které brzdí včasné a kvalitní společné vzdělávání, a navrhovat řešení, která vychází z praxe. 

Salesiánské středisko Štěpána Trochty je organizace založená na křesťanských hodnotách. Nabízí zájmové vzdělávání, aktivní trávení volného času dětem a mládeži i pomoc rodinám. Jejich cílem je samostatný, zodpovědný a čestný člověk.

„Při naší činnosti jsme se v průběhu doby potýkali s problémem nedostatku odborníků v našem městě, přetíženou pedagogicko-psychologickou poradnou, ukončení ordinace dětského psychiatra aj. Proto jsme do poloviny roku externě využívali služby speciálního pedagoga – etopeda, kterého jsme od září chtěli zaměstnat na HPP, neboť jsme vnímali jeho přínos nejen klientům, ale i našim pedagogům a sociálním pracovníkům.” Vendulka Drobná, ředitelka Salesiánského střediska Štěpána Trochty

 

Při hledání možných zdrojů se přidala potřeba přímé pomoci rodinám a potřeba IT vybavení a internetového připojení do rodin jejich stávajících klientů. Platforma pro včasnou péči se s s organizací potkala hned v první větě na webových stránkách: Dlouhodobým nedostatkem českého vzdělávacího systému je velká závislost výsledku vzdělávání dětí na socioekonomickém a kulturním statusu rodiny, čímž dochází k reprodukci nerovností. 

“Projekt nám umožnil rychle a efektivně reagovat na zhoršující se situaci v rodinách jednak materiální pomocí, poskytli jsme potravinovou pomoc, drogerii, pomůcky a IT vybavení pro online komunikaci, ale hlavně na podporu vztahů v rodinách a prožívání neobvyklé situace. Podpora Platformy nám umožnila zahrnout do podpory také děti ve věku 2–8 let.“ Vendulka Drobná, ředitelka Salesiánského střediska Štěpána Trochty