Jasná strategie a struktura činnosti dovede organizace efektivně k cíli

Díky advokačním konzultacím pomáháme organizacím stanovit si jasné cíle a ujasnit si strategii, která k nim organizaci dovede. Advokační fórum tak  posiluje občanskou společnost a občany tak, aby mohli efektivně a profesionálně prosazovat veřejný zájem. 

Spolek Péče bez překážek podporuje rodiče pečujících o děti s různými druhy postižení s důrazem na zlepšení informovanosti rodičů, zlepšení dostupnosti sociálních služeb a také na péči o pečující rodiče – podpora jejich fyzického a psychického zdraví, zvyšování pečovatelských kompetencí a podpora volnočasových aktivit pro rodiče a jejich děti. 

„Řešíme problém nedostatku odlehčovacích služeb pro rodiny dětí s postižením. Vzhledem k našim omezeným kapacitám se soustředíme zejména na situaci v Praze, kde žijeme, ale naší vizí je dostupná síť odlehčovacích služeb napříč celou republikou.” Dana Kuldanová, předsedkyně spolku 

 

S Advokačním fórem se poprvé setkali na kurzu ´Sebeobhájci lidí s postižením´ (pořádal Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú.). Přednášku Petra Machálka o plánování advokační strategie vzhledem k jejich budoucím aktivitám považovali za klíčovou. Petr ukázal že způsob, jak se dobrat k cíli, může být jednoduše a velmi návodně popsán. Začali si klást ty správné otázky a více strukturovat svou činnost.

“Vzhledem k našim omezeným časovým možnostem (všichni jsme rodiče dětí s těžkým zdravotním znevýhodněním) se teď soustředíme pouze na to nejdůležitější. Díky podpoře, které se nám dostává při advokačních konzultacích, se cítíme jistější. Velmi cenný je pro nás také pohled ´zvenku´ a samozřejmě bohaté zkušenosti samotných konzultantů z Nadace OSF.“ Dana Kuldanová, předsedkyně spolku Péče bez překážek