I muži bojují proti násilí na ženách

Liga otevřených mužů zavedla v ČR práci s násilnými osobami, která by měla přispět ke snížení výskytu domácího násilí. U nás zatím málo rozšířená metoda zvládání agrese je v zahraničí využívána při prevenci násilí v partnerských vztazích i ve výchově dětí.

V roce 2014 již proběhl výcvik českých odborníků lektorem z Norska a ve spolupráci s norskou organizací Reform vznikla také metodika práce s násilnými osobami. Projekt zahrnuje i osobní poradenství a internetovou poradnu na webu www.muziprotinasili.cz.

Projekt Muži proti násilí na ženách a dětech jsme v roce 2014 podpořili částkou 552 000 Kč, v následujícím dvou letech pak částkami ve výši 690 000 Kč a 111 445 Kč – a to v rámci programu Dejme že(nám) šanci, který je financovaný z Norských fondů. Svými aktivitami liga informuje o podobách násilí na ženách a dětech, podněcuje veřejnou debatu a šíří myšlenku, že násilí ve vztahu není řešením.