Protection of personal data

 

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Jsme Nadace Open Society Fund Praha, IČ: 476 11 804, se sídlem Prokopova 197/9, 130 00, Praha 3, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 170 a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

 

Jaké údaje a jak zpracováváme?

Osobní údaje odběratelů newsletteru

Newsletter Nadace OSF rozesíláme pouze registrovaným odběratelům ze systému Mailchimp (www.mailchimp.com). Uchováváme emailovou adresu, jméno a příjmení odběratele. K seznamu odběratelů mají přístup pouze pověření zaměstnanci naší nadace. Osobní údaje neposkytujeme žádným třetím osobám, využíváme je pouze pro potřeby rozesílky newsletteru.

Zájemci o odběr nadačního emailového newsletteru se k odběru registrují sami a to na stránce www.osf.cz, prostřednictvím Mailchimp formuláře, nebo přes příslušné pole v rámci jiného formuláře – např. registrace na některou z akcí naší nadace. Tímto způsobem nám budoucí odběratelé newsletteru udělují Nadaci OSF souhlas s jeho zasíláním a se zpracováním osobních údajů.

Odhlášení z odběru newsletteru je možné kdykoli, odhlašovací odkaz je v patičce každého newsletteru nebo na této stránce: https://osf.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=64806a52658f644508f2b74a9&id=e3661ba593

Osobní údaje dárců

Jsme správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Darujme.cz. Zpracování probíhá za účelem naplnění darovací smlouvy, kterou s námi při poskytnutí daru uzavíráte. Nadace Via, provozovatel Darujme.cz, jedná jako zprostředkovatel darovacího procesu.

Vaše osobní údaje a informace o došlých platbách na účet naší nadace zpracováváme primárně za účelem zaúčtování vašeho daru a vystavení potvrzení o daru, které můžete uplatnit v daňovém přiznání pro odpočet. Zařadíme vás do databáze dárců; vaše údaje můžeme použít k poděkování, k informování o využití darovaných prostředků nebo k informování o další činnosti naší nadace. Toto zpracování provádíme na základě oprávněného záměru v rámci adresného individuálního dárcovství. Údaje můžeme použít také k vytváření statistik a archivace pro případ sporů nebo reklamací. Více zde.

Osobních údaje členů Klubu Nadace OSF

Jsme správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím darovacího formuláře. Zpracování probíhá za účelem naplnění darovací smlouvy, kterou s námi při poskytnutí daru uzavíráte.

Vaše osobní údaje a informace o došlých platbách na účet naší nadace zpracováváme primárně za účelem zaúčtování vašeho daru a vystavení potvrzení o daru, které můžete uplatnit v daňovém přiznání pro odpočet. Zařadíme vás do databáze dárců; vaše údaje můžeme použít k poděkování, k informování o využití darovaných prostředků nebo k informování o další činnosti naší nadace. Toto zpracování provádíme na základě oprávněného záměru v rámci adresného individuálního dárcovství. Údaje můžeme použít také k vytváření statistik a archivace pro případ sporů nebo reklamací.

Osobní údaje žadatelů a příjemců grantů

Jsme správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím systému Grantys. Zpracování probíhá za účelem vzniku, správy a ukončení smluvních vztahů. Osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, pro plnění uzavřených smluv a plnění našich právních povinností. Více informací naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů v systému Grantys.

Osobní údaje nominujících do Novinářské ceny 

Jsme správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím registračního formuláře pro zadávání nominací do Novinářské ceny.  Zpracování probíhá za účelem případného doplnění nebo úpravy nominace příspěvku/příspěvků do soutěže. Osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, nebo k vytváření statistik.

O co nás můžete požádat?

Podle právních předpisů máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli informace či provedli některé operace s osobními údaji.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo s žádostmi o uplatnění vašich práv nás můžete kontaktovat na adrese: osf@osf.cz.