Fond pro moderní stát

Podporujeme moderní, efektivní a transparentní stát, kterému lidé důvěřují a kde se cítí bezpečně.

Moderní stát je vstřícný ke svým občanům, poskytuje jim kvalitní a uživatelsky přívětivé služby a nakládá efektivně s veřejnými financemi. Vládne transparentně a důvěryhodně. Posiluje odolnost demokracie vůči vnějším i vnitřním krizím a obyvatelé se v něm cítí bezpečně. Aby Česká republika byla takovým státem, potřebuje strategické systémové změny. Ambiciózní projekty, které k nim přispívají, jsou financovány z Fondu pro moderní stát, který založila Aliance pro moderní stát a spravuje ho Nadace OSF. 

Nadaci OSF považujeme za ideálního správce fondu, protože…

  • Martin Ducháček, jeden ze zakladatelů Fondu pro moderní stát

Nadace OSF za více než 30 let svého působení finančně podpořila řadu projektů, které posilují demokracii a moderní vládnutí. Stáli jsme u zrodu organizace Otevřená společnost prosazující transparentní vládnutí a právo na informace, protikorupční iniciativy Rekonstrukce státu, nebo dobrovolnické platformy pro IT experty Česko.Digital. Sdružili jsme českou open datovou komunitu a významně přispěli k prosazení legislativních změn, které vedou ke zveřejňování otevřených dat. Správa Fondu pro moderní stát je tak dalším logickým krokem k naplnění jednoho z dlouhodobých cílů Nadace OSF a tím je silná demokracie.

Kontaktujte nás

Barbora Hořavová 

barbora.horavova@osf.cz