Otevřená data v Česku

Nadace OSF má od počátku své existence ve svém DNA zvedání opomíjených témat a hledání inovativních řešení. Otevírání dat je jedním z nich. První Akční plán pro otevřené vládnutí, kterým se ČR v roce 2012 zavázala k transformaci státních institucí na otevřenější, efektivnější a odpovědnější, zůstal nejdřív jen na papíře – v praxi nic z toho pořádně nefungovalo. V Nadaci OSF jsme si proto tehdy řekli, že to změníme.

Nadace OSF od samého počátku fungovala jako propagátorka a akcelerátorka změny. Stmelili jsme open datovou komunitu, tedy datové odborníky ve veřejné správě, byznysu a občanské společnosti, které zajímá obecně prospěšné využití dat veřejných institucí. V průběhu let se nám společně s touto komunitou podařilo prosadit pozitivní systémové změny a zavázat k otevření svých datových sad takové instituce jako TAČR, ministerstva financí a zdravotnictví, Český rozhlas nebo Operátora ICT.

2012

V roce 2012 jsme založili Fond Otakara Motejla, který částkou téměř 6 milionů korun podpořil 27 projektů zaměřených na zvýšení transparentnosti státní i veřejné správy právě prostřednictvím otevírání jejich dat veřejnosti.

2015

Podařilo se prosadit zřízení odboru Hlavního architekta eGovernmentu a vznik Národního katalogu otevřených dat.

2016

Přispěli jsme k vytvoření funkce Národního koordinátora pro otevřená data.

2017

Podíleli jsme se na novelizaci zákona o svobodném přístupu k informacím.

2019

Stáli jsme u zrodu platformy špičkových odborníků v oblasti ICT Česko.Digital.

2021

Spoluzaložili jsme platformu Společně a digitálně, která v roce 2021 navrhla nové vládě sadu opatření v oblasti digitalizace

2021 – 2022

Pravidelně se potkáváme s představiteli vlády.

2023

Zasloužili jsme se mimo jiné o vznik Digitální agentury.

To všechno se povedlo i díky masivní osvětové kampani, v níž jsme pozitivní dopady otevírání dat vysvětlovali veřejnosti. Zorganizovali jsme první veřejné hackathony v ČR, 9 ročníků soutěže Společně otevíráme data7 ročníků největšího mezinárodního open datového veletrhu v ČR Open Data Expo a publikovali jsme několik příloh v celostátních médiích i příruček.