Náš stát, naše data

Celospolečenský problém 

V západním světě se digitalizace stala neodmyslitelnou součástí ve fungování vztahu mezi veřejnou správou a veřejností, v řešení společenských problémů a zvyšování ekonomického potenciálu. Díky tomu, že Ukrajina otevřela data o vzdělávání, trhu s léky, nebo ve spolupráci s nevládním sektorem spustila otevřený portál pro veřejné zakázky, přiteklo v roce 2020 do její ekonomiky asi 700 milionů dolarů. V Anglii se zase díky otevření dat ve zdravotnictví snížil počet pacientů umírajících v důsledku operací srdce o 1000 ročně. V ČR však zůstává digitalizace pouhým převedením existujících papírových procesů do elektronické podoby. Příležitost pro větší transparentnost a otevřené vládnutí je nevyužitá. My ji ale chceme využít. Je to totiž i Náš stát, naše data.

Naše řešení

Digitalizace veřejné správy se naštěstí dostává do centra politických diskuzí a dochází k pozitivním legislativním změnám (uzákonění otevřených dat, přijetí principů digitálně přívětivé legislativy, diskuze o „digitální ústavě“). To je však jen špička ledovce. Potřebujeme proměnit přístup úřadů tak, aby aktivně sdílely svá data, zkušenosti a softwarová řešení.

V projektu Náš stát, naše data vytváříme neformální půdu pro dialog mezi veřejnou správou, byznysem a aktivními občany, který je nezbytným základem pro budování otevřené veřejné správy.

Co děláme:

V posledním roce jsme ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi iniciovali vznik platformy Společně a digitálně, která státu podává pomocnou ruku v oblasti digitalizace státní správy – společně poskytujeme datovou analýzu, formulujeme priority, navrhujeme řešení, propojujeme stakeholdery, podporujeme osvětu.

 •  vytváříme společnou platformu, na které se politici a úředníci mohou potkat s aktivními občany, se zástupci akademické sféry i byznysu, jež spojuje zájem o obecně prospěšné využití dat veřejné správy
 • pořádáme akce jako veletrh Open Data Expo, hackathony, soutěž Společně otevíráme data, neformální tematická setkání a další
 • propagujeme myšlenku „digitální participace“ založené na otevření dat institucí veřejné správy
 • advokační činnost v oblasti transparentnosti, práva na informace, využívání otevřených zdrojů a další

Dopady naší práce:

 • občanům zpřístupňujeme informace veřejné správy
 • do nakládání s veřejnými prostředky vnášíme transparentnost 
 • tvoříme mosty mezi úřady a občany a posilujeme jejich spolupráci
 • usilujeme o zlepšení pozice Česka v mezinárodních srovnáních otevřenosti a transparentnosti veřejné správy
 • stáli jsme u zrodu iniciativ s názvem Česko.Digital i Společně a digitálně

Čím se zabývají iniciativy, které podporujeme:

 • sledují činnost veřejných institucí a vyvíjejí tlak na zlepšování jejich práce
 • zapojují občany do rozhodovacích procesů
 • prosazují protikorupční opatření
 • brání svobodný přístup k informacím
 • chrání občany v případech, v nichž došlo ke zneužití státní moci
 • vytvářejí aplikace, které přispívají k většímu zapojení veřejnosti do veřejného dění, pomáhají lidem v každodenním životě, vnášejí transparentnost do fungování veřejné správy, kombinují využití otevřených dat a open source, upozorňují na nebo řeší významný společenský problém nebo používají data z pražské datové platformy