fbpx

Civic Tech Open: Občanský sektor digitálně

Akce na počest otevřených dat a rozvoje občanských technologií – tzv. civic tech – se uskutečnila 18. listopadu od 15:00 online. Projekty postavené na datech a digitálních technologiích jsou často využívány ke komerčním účelům, tak to ale být nemusí. Spousta z nich může a musí vznikat zespodu – na základě občanských iniciativ – ve prospěch společnosti, k řešení společenských problémů, posílení občanských práv a svobod.

Tato myšlenka – myšlenka civic tech – provázela celou akci, jejímž cílem bylo inspirovat nové projekty a zároveň oceněnit ty, které výrazným způsobem přispěly ke zlepšení života občanů v České republice. Věříme, že rozvoj v oblasti civic-tech povede k našemu dlouhodobému cíli, kterým je otevírání dat v České republice. Technologická řešení našich každodenních problémů totiž často nemohou bez otevřených dat vůbec vzniknout. Podpoříme občanský sektor v tom, aby otevřená data využíval nebo tlačil na jejich otevření. 

Program

Keynote

Keynote přednesl digitální stratég Jan Böhm z organizace Lékaři bez hranic.

Na Stojáka: Neziskovky v digi-světě

Tato část byla určena českým neziskovým organizacím, jejich myšlenkám a nápadům na zpracování dat a řešení společenských problémů digitální cestou, preferovaně ve spolupráci s veřejnou správou a byznysem. Ať už jde o pomoc a péči, vzdělávání, ochranu životního prostředí, veřejné zdraví, kulturu nebo další segmenty, které mají významný vliv na kvalitu života. O třech vítězích, kteří dostanou finanční podporu, rozhoduje veřejné hlasování otevřené od 18. listopadu 2020 (od 17:00) do 2. prosince 2020 (do 17:00). Vítězové dostanou finanční a technologickou podporu (1. místo: 60 000 Kč, 2. místo: 50 000 Kč, 3. místo: 40 000 Kč). Na videa letošních finalistů se můžete podívat a pro vítěze hlasovat zde.

Debata na téma rozvoj Civic Tech v ČR

O tom, jak smysluplně a efektivně využívat digitální technologie v neziskovém sektoru debatovali Jan Böhm (Lékaři bez hranic), Radka Bystřická (Sdružení Via / TechSoup) a Eva Pavlíková (Česko.Digital).

Jan Böhm se stará o rozvoj digitální komunikace Lékařů bez hranic v zemích, kde tato humanitární organizace působí, zvláště v Africe a na blízkém východě. Kromě přípravy digitálních komunikačních strategií se věnuje také analýze dat se sociálních sítí, mapování názorových vůdců, či epidemiologickému monitoringu.

Radka Bystřická je ředitelkou neziskové organizace Sdružení VIA, která se snaží o spojování světů technologií a společensky prospěšných aktivit tak, aby se násobil jejich dopad a docházelo k úspoře zdrojů. Sdružení VIA, především skrze program TechSoup, rozvíjí technologické kapacity neziskových organizací a veřejných knihoven v České republice, a to zajištěním přístupu k softwaru, hardwaru, IT službám a souvisejícímu vzdělání, díky čemuž mohou tyto organizace efektivněji a snadněji dosahovat svých cílů a naplňovat svá poslání.

Eva Pavlíková je spoluzakladatelka Česko.Digital, dobrovolnické organizace, která se věnuje digitalizaci a inovaci v neziskovém sektoru i státu. V komunitě vznikl například projekt Učíme online, který již od března pomáhá školám, učitelům i rodinám s digitalizací našeho školství.

Soutěž Společně otevíráme data 

V 8. ročníku soutěže Společně otevíráme data byly oceněny aplikace vytvořené od listopadu 2019 do října 2020.  Letos byly zavedeny nové kategorie (vzdělání, zdraví, klima, urban data + COVID-19), kterými jsme chtěli upozornit na aktuální výzvy a vývojové trendy v oblasti digitálního rozvoje a témata, která jsou pro nadaci důležitá. Zásadním, ale ne hlavním, kritériem zůstala tvorba aplikace s využitím otevřených dat. Podmínky soutěže a přehled letošních vítězů naleznete zde

Podívejte se na video záznam z celé akce:

Příklady civic tech

  • Hlídač státu, watchdogová aplikace, která sleduje zejména ekonomickou činnost institucí včetně konkrétních fyzických osob
  • Naši politici, watchdogová aplikace, která sleduje politickou aktivitu českých političek a politiků 
  • Cityvizor, watchdogová aplikace, která umožňuje občanovi přístup k informacím, které se vztahují k hospodaření samospráv a na druhé straně stejně tak pomáhá samosprávě lépe spravovat rozpočet obce
  • Mapa exekucí; aplikace postavená na mapách a zacílená na sociální práva, konkrétně pak na dluhy občana vůči státu na jedné straně, na straně druhé pomáhá autoritám a institucím adresně a efektivně řešit problémy předlužení
  • Cyklodoprava v Brně, komunitní aplikace, která byla vyvinuta městem Brno, pomáhá jednak cyklistům, ale také slouží autoritám při adresném rozvoji cyklodopravy
  • Mapa vysílačů, aplikace, která pomáhá lidem přecházet na novou formu digitálního vysílání
  • Prázdné domy, rovněž postaveno na mapách, sleduje situaci kolem bydlení a prázdné/nevyužité nemovitosti, poukazuje na problematiku bydlení vs problematická správa soukromého majetku/nemovitostí
  • Sociální pracovník v mobilu, aplikace pro veřejnost a se zaměřením na sociální služby a sociální práci
  • Mapa neziskovek, další mapy, tentokrát s informacemi, které se vztahují k činnosti neziskových organizací a základních informací k nim
  • Moje Praha, příklad aplikace od Operátora ICT

Partneři 

         

Mediální partneři