Civic Tech Open: Občanský sektor digitálně

Večer na počest otevřených dat a rozvoje občanských technologií – tzv. civic tech – se uskuteční 18. listopadu v holešovickém Centru současného umění DOX. Projekty postavené na datech a digitálních technologiích jsou často využívány ke komerčním účelům, tak to ale být nemusí. Spousta z nich může a musí vznikat zespodu – na základě občanských iniciativ – ve prospěch společnosti, k řešení společenských problémů, posílení občanských práv a svobod.

Tato myšlenka – myšlenka civic tech – bude provázet celý večer, který bude inspirací pro nové projekty a zároveň oceněním pro ty, které výrazným způsobem přispěly ke zlepšení života občanů v České republice. Příklady civic tech projektů najdete níže. Věříme, že rozvoj v oblasti civic-tech povede k našemu dlouhodobému cíli, kterým je otevírání dat v České republice. Technologická řešení našich každodenních problémů totiž často nemohou bez otevřených dat vůbec vzniknout. Podpoříme občanský sektor v tom, aby otevřená data využíval nebo tlačil na jejich otevření. 

Program

Soutěž Společně otevíráme data 

Večer rozdělíme na 3 části. V první části oceníme vzniklé aplikace (listopad 2019 – říjen 2020) v 8. ročníku soutěže, kterou znáte pod názvem Společně otevíráme data. Letos zavádíme nové kategorie (vzdělání, zdraví, klima, urban data + covid 19), kterými upozorňujeme na aktuální výzvy a vývojové trendy v oblasti digitálního rozvoje a témata, která jsou pro nadaci důležitá. Zásadním, ale ne hlavním, kritériem zůstává tvorba aplikace s využitím otevřených dat. Podmínky soutěže a celý popis najdete zde od 1. září 2020. 

Keynote

Keynote přednese digitální stratég Jan Böhm z organizace Lékaři bez hranic.

Na Stojáka: Neziskovky v digi-světě

Třetí část je určena českým neziskovým organizacím, jejich myšlenkám a nápadům na zpracování dat a řešení společenských problémů digitální cestou, preferovaně ve spolupráci s veřejnou správou a byznysem. Ať už jde o pomoc a péči, vzdělávání, ochranu životního prostředí, veřejné zdraví, kulturu nebo další segmenty, které mají významný vliv na kvalitu života. Zástupci a zástupkyně neziskových organizací se budou zábavnou formou (stand-up comedy) snažit zaujmout porotu pro svůj nápad. Na základě přihlášky vybereme 8 organizací, ze kterých finálně 3 dostanou finanční podporu. Více informací o soutěži najdete zde

Příklady civic tech

  • Hlídač státu, watchdogová aplikace, která sleduje zejména ekonomickou činnost institucí včetně konkrétních fyzických osob
  • Naši politici, watchdogová aplikace, která sleduje politickou aktivitu českých političek a politiků 
  • Citivizor, watchdogová aplikace, která umožňuje občanovi přístup k informacím, které se vztahují k hospodaření samospráv a na druhé straně stejně tak pomáhá samosprávě lépe spravovat rozpočet obce
  • Mapa exekucí; aplikace postavená na mapách a zacílená na sociální práva, konkrétně pak na dluhy občana vůči státu na jedné straně, na straně druhé pomáhá autoritám a institucím adresně a efektivně řešit problémy předlužení
  • Cyklodoprava v Brně, komunitní aplikace, která byla vyvinuta městem Brno, pomáhá jednak cyklistům, ale také slouží autoritám při adresném rozvoji cyklodopravy
  • Mapa vysílačů, aplikace, která pomáhá lidem přecházet na novou formu digitálního vysílání
  • Prázdné domy, rovněž postaveno na mapách, sleduje situaci kolem bydlení a prázdné/nevyužité nemovitosti, poukazuje na problematiku bydlení vs problematická správa soukromého majetku/nemovitostí
  • Sociální pracovník v mobilu, aplikace pro veřejnost a se zaměřením na sociální služby a sociální práci
  • Mapa neziskovek, další mapy, tentokrát s informacemi, které se vztahují k činnosti neziskových organizací a základních informací k nim
  • Moje Praha, příklad aplikace od Operátora ICT

Partneři 

 

Mediální partneři