Soutěž Společně otevíráme data zná své vítěze. O nejlepším nápadu na digitalizaci neziskového sektoru můžete rozhodnout i vy

| Aktuality | Tiskové zprávy | Náš stát | naše data

Soutěž Společně otevíráme data, kterou pořádá Nadace OSF, zná své vítěze. Je jedinou soutěží pro aplikace postavené na otevřených datech v Česku. Jejím smyslem je podpořit vznik nových služeb pro veřejnost a zviditelnit společenský a ekonomický potenciál otevřených dat a open source technologií.

Letos však bylo možné do soutěže přihlásit i aplikace, které nutně nestojí na otevřených datech, ale reflektují významnou roli technologií pro každodenní život a vytvářejí tzv. civic tech – technologie ve prospěch společnosti, k řešení společenských problémů, posílení občanských práv a svobod. 8. ročník soutěže byl tento rok součástí odpoledne s názvem Civic Tech Open, který ukázal zásadní roli technologií pro občanskou společnost a řešení společenských výzev. A byl startem podpůrné sítě pro ty, kteří chtějí civic-tech v České republice budovat. 

Online akce Civic Tech Open proběhla ve středu 18. listopadu a představila hlavní osobnosti zabývající se využíváním digitálních technologiíí pro neziskové účely. Hlavním řečníkem odpoledne byl Jan Böhm, digitální stratég Lékařů bez hranic, který se zúčastnil i následné panelové debaty na téma “Jak být aktivním občanem v digitálním světě” společně s Radkou Bystřickou z TechSoup, Evou Pavlíkovou z Česko.Digital a Josefem Šmídou z Nadace OSF.

 

 

„Debatou jsme chtěli podtrhnout a rozvést téma Civic Tech v Česku. Jaký je stav digitalizace občanské společnosti a tím pádem neziskového sektoru, jaké jsou hlavní překážky a výzvy, kde stojí problém nebo kde jsou naopak největší příležitosti? To byly hlavní diskutované okruhy, na které nebylo snadné najít jednu univerzální odpověď. Je jisté, že občanská společnost potřebuje v oblasti digitalizace veřejnou podporu. Zároveň je potřeba změna přístupu a chápání digitalizace jako nezbytné součásti každé organizace,” říká Josef Šmída z Nadace OSF. 

Druhá část odpoledne byla věnována vítězům soutěže Společně otevíráme data. Do té se přihlásilo celkem 24 soutěžících. Vítězných aplikací je celkem 5 – v každé kategorii jedna. Výherci získávají 30 000 Kč na další jejich další rozvoj. 

„Účast v jakékoliv soutěži nám přináší možnost porovnat naše schopnosti a dovednosti s ostatními soutěžními týmy. Žáci si reálně vyzkouší i komunikační dovednosti při obhajobách projektů. Soutěže jsou důležité, protože někdy pohled zvenčí ukáže jiné možnosti řešení daného problému, ukáže jiné vztahy a vazby v datech. Naše soutěžní vizualizace ‚ICT ve školách‘ se zaměřila na využití otevřených dat z MŠMT a dat poskytnutých krajským úřadem Plzeňského kraje do Hackathonu otevřených dat Výstupem je přehledné zobrazení všech středních škol v Plzeňském kraji, kde jsou detailně vyčísleny požadované informace o ICT vybavení. Tato vizualizace byla reálně využita pro přípravu projektových záměrů v rámci výzvy IKAP II. – OPVVV MŠMT a dále např. při rozhodování o poskytnutí finančních příspěvků pro koupi ICT vybavení do krajských příspěvkových organizací,” říká účastník soutěže Karel Rejthar přihlášený do kategorie Vzdělávání. 

Podívejte se na záznam live streamu:

VÝSLEDKY HODNOCENÍ SOUTĚŽE 2020

Životní prostředí a klimatická krize 

Vítěz: Kam s ním?

Tvůrce: Ukliďme Česko, z. s.

Odkaz: www.kamsnim.cz 

Popis aplikace: Aplikace komukoliv poradí, kde můžete legálně a v drtivé většině i bezplatně odevzdat jakoukoliv věc, které se chce zbavit. Cílem je, aby maximum „odpadů“ končilo tam, kde je ještě někdo využije, resp. v cirkulárním systému (upcyklace, reuse, recyklace…) a ne v přírodě, či ve směsném odpadu (a tím pádem na skládkách, případně ve spalovnách). 

Vzdělávání  

Vítěz: ICT vybavení škol zřizovaných Plzeňským krajem

Tvůrce: Karel Rejthar a Pavel Valenta 

Odkaz: zde

Popis aplikace: Dopad aplikace je takový, že na jejím základě se vyhodnocují školy, kolik prostředků půjde do ICT v dané škole. Jsou školy, kde převážná část techniky je starší 10 let, tak tam je třeba alokovat vyšší částky. Z ohledem na COVID a distanční výuku, se jeví jako nezbytné mít podobné aplikace k dispozici. 

Partner kategorie: CZ.NIC

Zdraví

Vítěz: Mapa autismu

Tvůrce: Naděje pro děti úplňku, z. s.

Odkaz: mapaautismu.cz

Popis aplikace: Mapa autismu slouží jako inspirace k získání celkového přehledu o počtech lidí s nejrůznějšími typy zdravotního postižení nebo znevýhodnění. Bez těchto dat není možné dobře plánovat sociální a zdravotní služby. Díky Mapě autismu jsou dnes k dispozici nejen veřejnosti, ale i institucím státní správy, které jsou odpovědné za plánování a poskytování těchto služeb. Daty mimochodem disponuje ÚZIS, LPS ČSSZ a ÚP ČR, donedávna nebylo možné je získat ani prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím, ani na základě nadrezortního rozhodnutí vládní pracovní skupiny. 

partner kategorie: Insane Business Ideas

Městská data 

Vítěz: Hlasování města Děčín

Tvůrce: Statutární město Děčín

Odkaz: hlasovani.mmdecin.cz 

Popis aplikace: Základ aplikace vznikl na objednávku města Děčín jako výstup hackathonu studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Podmínkou města bylo, že aplikace bude vyvinuta jako open source. Následně, za stejných podmínek  si nechalo město aplikaci upravit do funkčního stavu a nedalo ji programátory vypublikovat ji na GitHub. Město aplikaci aktuálně provozuje na vlastní technické infrastruktuře, nicméně je naplánováno ji přesunout do krajské datové platformy Portabo. Aplikace mohou velmi snadno využít další města, zejména pokud používají stejný hlasovací systém (Ministr) pro jednání zastupitelstva. V plánu je i další rozvoj aplikace; především vylepšení uživatelského prostředí nebo propojení jednotlivých bodů hlasování na jejich konkrétní usnesení. Žádoucí by bylo i tématické členění bodů hlasování například využitím NLP, což je však nad rámec možností města.

Partner kategorie: Turris

Speciální kategorie COVID-19

Vítěz: Přehled odběrových míst na COVID-19 v Praze a Středočeském kraji

Tvůrce: Operátor ICT

Odkaz: covid.praha.eu

Popis aplikace: Klíčovým dopadem je zvýšení informovanosti veřejnosti v krizové situaci prudkého nástupu druhé vlny onemocnění COVID-19, kdy státní struktury nenabídly jednoduše použitelný způsob orientace v odběrných místech. Proto Hlavní město Praha reagovalo vytvořením systému, který v sobě sceluje nabídku odběrných míst za Prahu a Středočeský kraj (tyto dva územněsprávní celky fungují v řadě ohledů propojeně), a umožňuje veřejnosti rychlou orientaci a výběr v okamžiku, kdy se často prudce zhoršuje zdravotní stav nakažených. Proto, pokud to nezajistí veřejná správa, je klíčové jim v této situaci nabídnout co nejpřímočařejší přístup k nezbytným informacím alespoň ze strany samosprávy.

Partner kategorie: Y Soft

Kategorie COVID-19 letos byla speciální kategorií, co je cílem vítězné aplikace a jak bude Magistrát města Prahy dále pracovat s daty popsal primátor hl. města Prahy Zdeněk Hřib:

„Web covid.praha.eu vznikl proto, aby lidem v Praze i ve středních Čechách ulehčil už tak náročnou situaci, ve které se mnozí v době pandemie covid-19 nacházejí. Cílem bylo mj. zamezit tomu, aby se u testování tvořily dlouhé fronty, což se podařilo. Web je dalším příkladem dobré praxe v oblasti smart city a jedná se o velmi používanou službu. Od října, kdy byla spuštěna, zaznamenala téměř 200 tisíc zobrazení. Město musí dnes více než dříve využívat digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života svých obyvatel, proto plánujeme další rozvoj současných projektů, např. zveřejňování dat a vizualizací na portále Golemio nebo Pragozor. Další projekt, který budeme výrazně rozvíjet, je i Portál Pražana jako nástroj pro digitální komunikaci s magistrátem. Plánujeme i postupné rozšiřování portálu otevřených dat opendata.praha.eu o další datové sady a do otvírání dat chceme zapojit co nejvíce městských společností.”

Foto vítězů

 

Hlasujte pro vítěze soutěže Na stojáka: Neziskovky v digi světě

Veřejnost dále může do 2. prosince 2020 hlasovat o nejlepší neziskový nápad. Civic Tech Open představilo 5 nejlepších neziskových nápadů z celkem 9 přihlášených, které se nyní utkají o první 3 příčky ve veřejném hlasování. Hlavní cenou je 60 000 Kč a zařazení do inkubačního procesu Česko.Digital. Hlasovat můžete ZDE pro těchto 5 projektů: 

Hotová jídla pomáhají

Myšlenkou je vytvořit webovou aplikaci, prostřednictvím níž by mohli provozovatelé gastro provozů (jídelen a cateringů) dát snadno vědět, že mají k dispozici porce hotových nevydaných jídel, které je možné si vyzvednout pro dobročinné účely. 

Organizace: Zachraň jídlo

Video: https://youtu.be/TFNXSduHkm4

ZačniUČIT.cz

ZačniUČIT.cz je webová platforma pro zájemce o učitelství, která pomáhá s výběrem učitelské kvalifikace, s nástupem do školství a se začátky v roli učitele.

Organizace: z. s. Výluka

Video: https://youtu.be/sl213u2UPBE

Burza neziskovek

Hlavním cílem plánovaného projektu je vytvoření webové aplikace „Nefinanční tržiště neziskového sektoru“, která umožní lépe komunikovat potřeby nestátních NNO a pomůže zprostředkovat výměnu či darování hmotných i nehmotných statků mezi NNO navzájem a NNO a veřejností.

Organizace: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Masarykova Univerzita v Brně

Video: https://youtu.be/p0_LVXNxMSY

Rozšíření online LGBT poradny Sbarvouven.cz pro nevidomé

Poradna Sbarvouven.cz funguje již šestým rokem na bázi peer to peer mentoringu přes webové rozhraní, kam nám můžou psát klienti, kteří řeší svoji sexuální orientaci či sebepřijetí. Nyní chceme zajistit dostupnost služby i pro nevidomé klienty, kteří si to také zaslouží a potřebuji podporu v této složité situaci stejně jako ostatní.

Organizace: Prague Pride

Video: https://youtu.be/Lne5Uv6SZ3w

Ověření bezpečnosti zařízení

S využitím nejmodernějších technologií chceme u našich posluchačů (preventivní programy pro žáky, studenty, rodiče, sociální pracovníky a obecně pro veřejnost) v reálném čase ověřit bezpečnost zařízení, které mají u sebe (smartphony, počítače, tablety).

Organizace: Portus Prachatice

Video: https://youtu.be/xNt0p9fefd8

Partnery akce Civic Tech Open jsou Y Soft a CZ.NIC.


 

Zdůvodnění poroty

Klima & životní prostředí   

Kam s ním?  
Web i aplikace mají pouze velmi úzce specifické využití – umožňují nalézt nejbližší odpadní místo podle polohy nebo typu. Přesto jsou jejich možnosti vytěženy naplno díky detailním informacím a skrz spolupráce s aktivními partnery „z oboru“. Data, ze kterých čerpá jsou ozdrojována (jakkoliv pouze část zdrojů lze považovat za skutečně otevřené, které by mohl využít i kdokoliv další). Užitek z aplikace může mít skutečně kdokoliv, jakkoliv půjde pouze o nárazové životní situace. Projekt by mohl být příkladem pro samosprávu, jak s relativně nízkými náklady na správu poskytovat občanům kvalitní, důvěryhodné a srozumitelné informace, které řeší jejich reálné potřeby.


Městská data

Hlasování města Děčín      
Hodnotící komise určila jako vítěznou aplikaci v kategorii městská data Hlasování zastupitelstva Děčín. Podle komise daná aplikace plnohodnotně splňuje všechna kritéria dané kategorie. Aplikace stojí na otevřených datech, je open source, cílí na rozvoj kultivovaného a transparentního prostředí samosprávy, přehledně poskytuje informace o hlasování v jednoduché podobě a vtahuje občany více do dění na radnici. Tím rovněž zvyšuje přístupnost informací pro další skupiny obyvatel. Aplikace má primárně místní dopad, ale nepřímo může ovlivnit i další samosprávné celky, aby danou (či podobnou) aplikaci také implementovaly.

Zdraví

Mapa autismu          
Hodnotící komise zvolila vítěznou aplikací v kategorií zdraví Mapu autismu. Jde o jednoduchou webovou aplikaci, která je dobrým příkladem společensky prospěšného využití dat. Autoři data získali od veřejné správy a přehledným způsobem je prezentují veřejnosti. Komise oceňuje zejména dobrý záměr, přehledný způsob prezentace veřejnosti a konkrétní způsob práce s daty a jejich otevření za účelem řešení specifického problému z oblasti lidského zdraví. Tím navíc podněcují stát k jeho řešení. 


Vzdělávání    

ICT vybavení škol zřizovaných Plzeňským krajem       
Vítězem se stala aplikace ICT vybavení do škol Plzeňského kraje. Aplikace splňuje smysl a zacílení soutěže Společně otevíráme data, pracuje s otevřenými daty, dává zřetelný společenský smysl a navíc je aktuální s ohledem na reakci vzdělávacího systému na zvyšující se potřebu dostupnosti digitálních technologií ve školách. Aplikace navíc podporuje transparentnost a hospodárné nakládání s veřejným majetkem. Komise nadto ocenila nápad a snadnou replikovatelnost na další kraje. Bylo by určitě skvělé, kdyby taková nebo podobná aplikace existovala pro každý kraj. Zcela jistě by zefektivnila využití nákladů na ICT techniku.


COVID-19

Přehled odběrových míst na COVID-19 v Praze a Středočeském kraji          
Hodnotící komise konsensuálně zvolila vítěznou aplikaci Přehled odběrových míst na COVID-19 v Praze a Středočeském kraji. Hodnotící komise ocenila zejména aktuální užitečnost, jednoznačnou relevanci vůči kategorii COVID-19 a vůči kritériím jako je otevřenost dat a open source. Aplikace je reakcí moderního města na aktuální potřeby občanů. Komise rovněž ocenila přehlednou formu zobrazení dat a její replikovatelnost na další územní celky.