Štěpán Drahokoupil: Dobrým naplánováním advokační kampaně stoupá šance na úspěch

| Aktuality | Advokační práce

Řešili jste někdy, jak zabránit stavbě spalovny odpadu ve vašem okolí, jak zlepšit bezbariérovost vaší obce nebo jak zachránit před kácením vaši oblíbenou alej? Praktický návod, jak v podobných případech postupovat, přináší nová příručka Rukověť zdánlivě bezmocných, kterou vydává Advokační fórum Nadace OSF. Najdete v ní konkrétní nástroje jako je strom problémů nebo mapa klíčových hráčů a návod k jejich použití. „Rozvíjet se v advokační práci znamená rozvíjet fungování demokracie jako takové,“ říká v rozhovoru jeden z autorů publikace, programový specialista Advokačního fóra Nadace OSF Štěpán Drahokoupil. 

Co je obsahem příručky a komu je určena?

Příručka představuje praktický návod, jak si dobře naplánovat advokační kampaň. Popisuje celkový postup od výběru tématu až po šablonu, jak má vypadat advokační strategie. Obsahuje jednotlivé nástroje jako jsou strom problému nebo mapa klíčových hráčů a jak je používat. Nechybí ani kapitoly k tipům jak zapojovat veřejnost, jak si připravit komunikační kuchařku nebo základní definice k advokační práci a systémové změně. Někomu, kdo o těchto věcech čte třeba poprvé, by se mohlo zdát, že pokud nemáte alespoň poloviční úvazek v nevládní organizaci, nemáte šanci se v tom vyznat. Opak je pravdou. V našich konzultacích spolupracujeme jak s lidmi z nevládních organizací, tak i aktivními lidmi, kteří vedou advokační kampaně na lokálních nebo regionálních úrovních. A tím odpovídám na druhou část otázky. Je určena jak těm, kteří pracují pro nevládní organizace, tak těm, kteří usilují o změny jako aktivní lidé. 

Příručku jste nazvali Rukověť zdánlivě bezmocných, co se pod názvem skrývá? 

Rukověť, neboli příručka, odkazuje k tomu, že se nejedná o akademický text, ale praktický návod, jak uchopit plánování advokační kampaně. „Zdánlivě bezmocní“ jsou pak ti lidé, kteří nejsou v pozicích, kde by mohli sami rozhodovat o zákonech, veřejných rozpočtech nebo podobách vyhlášek na místní úrovni. Ale jsou to aktivní lidé, kteří mohou svým úsilím tyto věci ovlivnit. A právě dobrým naplánováním advokační kampaně šance na úspěch stoupá. V našich konzultacích se potkáváme s názorem, co vše není možné změnit a čeho všeho nelze dosáhnout. Někdy se to potvrdí, ale často je ta bezmocnost pouze zdánlivá a s věcmi se pohnout dá. To má symbolizovat i David a Goliáš na obálce rukověti. 

Mohl bys představit váš autorský tým?

Rukověť jsme napsali společně s Petrem Machálkem a Milanem Štefancem, kteří mají oba dlouholeté zkušenosti jak s přímým zapojením do advokační práce v organizacích jako jsou Nesehnutí nebo Hnutí DUHA, tak se školeními a konzultacemi. Já jsem zase čerpal ze svých zkušeností s prosazováním systémových změn v inkluzivním vzdělávání. Toto téma jsem měl dříve v Nadaci OSF na starosti. Text tak vychází hodně z našich praktických zkušeností.

Co vás vedlo k napsání příručky? 

Při našich konzultacích a workshopech pracujeme s nástroji, které v rukověti popisujeme. Avšak ne každý se dostane na náš workshop a ne s každým máme možnost realizovat konzultace. Takto se může alespoň část naší práce dostat více k lidem, kteří dělají advokační kampaně. Plus ti, s nimiž pracujeme, se mohou lépe připravit, když jim pošleme třeba některé kapitoly předem. Rukovětí jsme chtěli přispět obecně k většímu povědomí toho, jak to vypadá, když plánujete advokační kampaň. 

Proč by se měly neziskové organizace rozvíjet v advokační práci?

Přestože „advokační práce“ je pořád relativně nový pojem a občas se nám stává, že si ji někdo plete čistě s prací advokátů a právníků, tento typ práce nevládní organizace a občanská společnost dělaly od nepaměti. Vychází to z toho, že aktivní zapojování občanů nad rámec účasti ve volbách je základem každé fungující demokracie. Když se podíváme do historie, tak hnutí za volební práva žen nebo lepší pracovní podmínky vedly advokační kampaně, aby dosáhly svých cílů. Stejně tak dnes mají občané možnost zapojovat se do nejrůznějších hnutí, iniciativ a tím využívat možnosti demokracie od své obce až po celostátní politiku. Když to řeknu velkou zkratkou, rozvíjet se v advokační práci znamená rozvíjet fungování demokracie jako takové. 

Co podle tebe musí splňovat kvalitně připravená advokační kampaň?

Tak o tom je většina rukověti :-). Tady zmíním tři body – popis problému, mapování politického prostředí a logická provázanost kampaně. Může to znít banálně, ale umět dobře, srozumitelně a stručně popsat problém a jak ho řešit, je důležitým startem. Když toto zvládnete popsat během pár minut, jste na dobré cestě. Ze své vlastní zkušenosti v oblasti inkluzivního vzdělávání vím, že to je daleko složitější než se zdá. U mapování politického prostředí je klíčové směřovat své požadavky na ty, kteří mají skutečný vliv s věcmi pohnout. Nikoliv spolupracovat pouze s těmi, kteří s námi již souhlasí nebo s nimiž se známe. Výčet ostatních kritérií by byl dlouhý a i při jejich naplnění vám nikdo nebude garantovat, že to vyjde. Poslední věc, kterou zmíním, je to, že u každé aktivity je důležité si vždy odpovědět na otázku „jak to, co právě dělám přispívá k naplnění vytyčeného cíle”. 

S kým nyní spolupracujete? 

Od léta poskytujeme konzultace pro 15 organizací, které získaly podporu v rámci naší výzvy podpořené z EHP fondů. Patří mezi ně ekologická střešní organizace Zelený kruh, rodičovská organizace usilující o zlepšení života dětí s postižením Péče bez překážek nebo Oživení, kteří pracují na zvýšení ochrany pro oznamovatele. Mimo této výzvy spolupracujeme ještě s Nadačním fondem Eduzměna nebo s Institutem prevence a řešení oddlužení a Centrem Rubikon. Loňský rok jsme celkově spolupracovali s 24 organizacemi a letošní rok to vypadá na přibližně tři desítky. 

Jaké máte aktuálně plány s Advokačním fórem? 

Asi jako všichni aktuálně řešíme, jak reagovat na situaci s pandemií COVID-19. Velká část konzultací přešla do online podoby, což má svá pozitiva i negativa. Nejvíce nám to zasahuje do našich workshopů a akcí. V následujících dvanácti měsících nás čekají workshopy k plánování advokační práce, sdílecí setkání a v půlce roku 2021 další výzva na poskytování konzultací ze strany našich konzultantů, již zmíněných Petra Machálka, Milana Štefance či Magdaleny Klimešové. Taky začnu pracovat na další případové studii k advokační práci, po prvním textu k Rekonstrukci státu chystáme další, tentokrát ke kampani Hnutí DUHA Zachraňme lesy.

Autorka: Eliška Vidomus


Publikace vychází jako součást projektu Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci. Projekt je podpořen v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací.

Program Active Citizens Fund je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Vznik publikace podpořila také Asociace Public Affairs agentur České republiky, z. s. (APAA) sdružující nejvýznamnější v Česku působící agentury, které poskytují služby v oblasti lobbingu a zastupování zájmů firem, podnikatelů a jejich uskupení ve vztahu k veřejné správě. Členové APAA jsou přesvědčeni o nezbytnosti lobbingu pro demokratickou pluralitní společnost.