Platforma pro včasnou péči zve na webináře

| Aktuality | Včasná péče

Platforma pro včasnou péči je neformální spojení tří desítek organizací, které se v ČR věnují dětem od 0-8 let ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Jednou z velkých motivací a potřebou je sdílení dobré praxe a protože se tak nemůže dít osobně, děje se tak aspoň v online prostoru, který je otevřen i vám. I sami donoři vidí a chápou výhody vzájemné spolupráce, a proto je Platforma podporována za úzké spolupráce Nadace Albatros, Nadace České Spořitelny a Nadace OSF. Aktuálně jsme připravili sérii krátkých webinářů, jejichž cílem je sdílení dobré praxe a s tím i spojená diskuze.

Zveme vás na tyto online akce:

Schola Empirica

Středa 2. prosince 2020 od 13:00 online – odkaz na ZOOM zde
Cílem Scholy Empiriky je podporovat nejen rodiče tak, aby mohli svým dětem dávat tu nejlepší péči, a to na základě empiricky podložených výzkumů. Během webináře představí Schola Empirica výstupy z realizovaného projektu, který byl zaměřen na inovace sociálních služeb – a to metodou rozvoje rodičovských kompetencí pro terénní pracovníky, kteří dochází do rodin. Více informací naleznete ve facebookové události.
 

Škola Dokorán

Středa 16. prosince 2020 od 14:00 online – odkaz na ZOOM zde.
Škola Dokorán je slovenská nezisková organizace, která se zaměřuje na komunitní rozvoj a celoživotní vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách – s důrazem na rodiny a děti v raném věku. Na webináři budou sdílet svoji dobrou praxi, včetně projektu Toy Library. Škola Dokorán je součástí mezinárodní sítě REYN – Romani early years network. Více informací naleznete ve facebookové události.