Civic Tech Open 2022 Program

6. červen 2022
Centrum architektury a městkého plánování (CAMP)
Vyšehradská 51, Praha 2

9:15-9:20
Záštita primátora

ZDENĚK HŘIB
primátor hlavního města Prahy 

Zdeněk Hřib je primátorem hlavního města Prahy od roku 2018. Je prvním členem Pirátské strany na světě, který byl zvolen primátorem. Vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Po studiích pracoval pro několik organizací jako zdravotnický IT specialista a konzultant. Od roku 2013 je členem České pirátské strany a působil v ní jako stranický expert na zdravotnictví. Jako primátor hlavního města Prahy se zaměřuje na udržitelnost, řešení pro chytrá města, datové řízení města, transparentnost a obhajobu lidských práv.

9:20-9:40
Úvodní příspěvek

LINNAR VIIK
zakladatel estonské e-Governance Academy, poradce mnoha evropských vlád v otázkách digitalizace 

Linnar Viik je estonský vědec, podnikatel a IT vizionář v oblasti informačních technologií. Jako zakladatel a programový ředitel estonské e-Governance Academy radil více než 40 vládám ohledně jejich digitální strategie, digitálních kapacit a plánů digitální transformace. V letech 2001-2017 byl členem Rady pro výzkum a vývoj Estonska, v letech 1996-2021 členem Rady e-Estonska. Kromě mnoha dalších významných funkcí byl zakládajícím členem správní rady Evropského institutu pro inovace a technologie a bývalým poradcem estonského premiéra pro ICT, inovace, výzkum a vývoj a otázky občanské společnosti.

9:40-10:15
Hlavní příspěvek

IVAN BARTOŠ
místopředseda vlády pro digitalizaci

Ivan Bartoš profesně působil v několika českých a nadnárodních společnostech v oboru informačních technologií, pracoval například pro Newton IT, Monster Worldwide, T-Mobile či startoval pracovní portál Air Jobs. Je dlouholetým předsedou České pirátské strany, stál už u jejího vzniku v roce 2009. Od podzimu 2017 působí jako poslanec Parlamentu České republiky, tento mandát obhájil i v roce 2021. Čtyři roky zastával ve Sněmovně pozici předsedy Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, vedle této oblasti se věnoval také například problematice digitalizace. Od roku 2021 je místopředsedou vlády pro digitalizaci a ministrem pro místní rozvoj.

10:30-11:30
Panelová debata: O čem mluvíme, když mluvíme o digitalizaci

Často slýcháme, že digitalizace neznamená pouhou konverzi služeb z jednoho prostředí (offline) do jiného (online), ale že přinese systémovou transformaci toho, jak funguje stát, firmy i občanská společnost. Co si pod tím přesně představit, jak jednoduše popsat běžným občanům, státním úředníkům nebo manažerům soukromých firem tuto zásadní změnu? A co všechno bude muset stát při její realizaci brát v potaz vedle aspektů sociálních, ekonomických a bezpečnostních? Co znamená právo na offline a kdo to jsou digitální disidenti? A mají se senioři či lidé bez internetového připojení nebo bez dostatečné digitální gramotnosti bát, že zůstanou stranou?

ONDŘEJ PROFANT
náměstek místopředsedy vlády pro digitalizaci

Ondřej Profant, bývalý poslanec a zastupitel hlavního města Prahy, v současné době náměstek ministra pro místní rozvoj a místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše. Po celou dobu svého politického působení se zaměřuje na témata spojená s digitalizací a zavádění open source softwaru. V Poslanecké sněmovně PČR byl členem Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a to v souvislosti s osobním zaujetím o moderní veřejnou správu a její přístupnosti k lidem. Jakožto poslanec stál například za návrhem zákona o bankovní identitě, který umožňuje komunikaci s úřady prostřednictvím údajů z elektronického bankovnictví, nebo za zákonem o právu na digitální služby, který občanům garantuje možnost komunikovat se státními úřady elektronicky. Jednou z jeho priorit ve funkci poslance bylo prosazení legislativy, která umožní založit firmu za jeden den online.

MICHAL PĚCHOUČEK
Avast

Michal Pěchouček je technickým ředitelem Avastu a bývalým profesorem na ČVUT v Praze. Na ČVUT působil jako vedoucí katedry počítačů Fakulty elektrotechnické a ředitel centra umělé inteligence AI Center, které založil již před dvěma desetiletími. V Avastu se zabývá rozšiřováním výzkumu umělé inteligence, strojového učení a kybernetické bezpečnosti. Vede zde také klíčové vědecko-výzkumné týmy, které podporují práci antivirových laboratoří i týmů specializujících se na velká data a inovace.

DIANA RÁDL ROGEROVÁ
Deloitte

Diana Rádl Rogerová působí v Deloitte již od roku 1996, kde se následně stala partnerkou v oddělení auditních služeb a od roku 2016 je řídící partnerkou Deloitte Česká republika. V roli řídící partnerky vede transformaci společnosti do digitální doby. Pod jejím patronátem vznikla strategie společnosti pro rozvoj inovací ve střední Evropě, zavádění nových technologií a digitalizace včetně rozvoje souvisejících služeb napříč bohatým spektrem klientů. Deloitte se tak stal nejen leaderem českého trhu poradenských služeb, ale rozvíjí také aktivity jako například série konferencí k digitalizaci Česka „Czech, Set, Go!“ nebo se angažuje v projektu „Ministr zdraví“, jedním z jehož cílů je větší využití technologií ve prospěch našeho zdravotnictví.

HYNEK TROJÁNEK
Iuridicum Remedium

Hynek Trojánek pracuje jako PR koordinátor v organizaci Iuridicum Remedium (IuRe), která se dlouhodobě zabývá ochranou soukromí a digitálními právy: pořádá Ceny Velkého bratra, v rámci mezinárodní kampaně ReclaimYourFace usiluje o zákaz kamer na rozpoznávání tváří, vede právní bitvu za hotovost či proti data retention.

11:45-12:45
Panelová debata: Čím začít a na co nezapomenout

S digitalizací nezačínáme na zelené louce. Máme zákon o právu na digitální služby, postupně se rozvíjí Portál občana a ke službám eGovernmentu je možné přistupovat za použití bankovní identity. Na druhou stranu zaostáváme za průměrem v rámci zemí EU. Které konkrétní služby vytipovat pro následující fázi digitalizace a podle jakého kritéria? Existuje z předchozích volebních období nějaká rámcová koncepce digitalizace, na kterou je možné navázat a rozvinout ji? Jak se při zadávání veřejných zakázek může stát vyhnout závislosti na jednom dodavateli a jak se vyvázat z těch stávajících? Víme, jak s digitální službou pracuje nevidomý? A jak to zařídit, aby digitalizace byla šetrná nejen ke státnímu rozpočtu, ale i k životnímu prostředí?

LUKÁŠ KOLÁŘÍK
Ministerstvo vnitra

Lukáš Kolářík v současnosti působí na Ministerstvu vnitra jako náměstek člena vlády, také je místopředsedou Ústředního krizového štábu (ÚKŠ). Problematiku ÚKŠ řeší hlavně s ohledem na nástup ukrajinské uprchlické krize a je vedoucím odborné pracovní skupiny ke koordinaci IT. Řeší také změnu statutu ÚKŠ a odstranění dvojkolejnosti rozhodování. Do jeho oblasti také patří agenda digitalizace a e-governmentu, informační systémy Ministerstva vnitra, transformace a spolupráce s Úřadem vlády a náměstkem pro digitalizaci Ondřejem Profantem, potažmo Ivanem Bartošem jako vícepremiérem pro digitalizaci.

VÁCLAV MUCHNA
Y Soft

Václav Muchna založil Y Soft se svým společníkem v roce 2000 v Brně s vizí vytvořit globální organizaci bez hranic. Stál v čele globálního růstu společnosti Y Soft založením dceřiných společností v Japonsku, Singapuru, USA, Izraeli, Spojených arabských emirátech a dalších zemích. Založil také firmu Y Soft Ventures - venture kapitálové rameno společnosti Y Soft, poskytující slibným začínajícím společnostem ve střední Evropě potřebný kapitál, zdroje a odborné znalosti, jak urychlit jejich cestu na světové trhy. Václav Muchna je držitelem mezinárodního ocenění ENX Difference Maker 2019 za rozvoj technologického odvětví a také ocenění velvyslance USA Centennial Award za rozvoj česko-amerických obchodních vztahů.

MICHAL BLÁHA
Hlídač státu

Michal Bláha, programátor a internetový podnikatel, je mimo jiné ředitelem projektu Hlídač státu, který slouží coby veřejná kontrola státních a veřejných institucí. V minulosti byl jedním ze zakladatelů vyhledávače a portálu Atlas.cz, ve kterém prostřídal pozice od šéfa vývoje, přes ředitele až po člena představenstva. O inovace, eGovernment, open data a efektivitu státní správy se aktivně zajímá od roku 2013.

MAREK MENCL
pabeni.cz

Marek Mencl je spoluzakladatel a CEO designového studia Pábení. V roli designéra organizací usiluje o to, aby se udržitelnost stala jádrem fungování firem, ne jejím doplňkem. V roli mentora pomáhá na svět novým projektům pod hlavičkou Česko.digital. Snaží se rozhýbat českou a slovenskou komunitu Climate Designers - klimatických designérů, kteří chtějí upnout celý svůj um nebo jeho část do řešení klimatické krize.

RADEK PAVLÍČEK
Středisko Teiresiás, Masarykova univerzita

Radek Pavlíček je uznávaným specialistou v oboru asistivních technologií, přístupnosti a inkluzivního designu s více než dvacetiletou praxí, který pomáhá ostatním zlepšovat přístupnost jejich produktů či služeb lidem se specifickými potřebami. Je členem Mezinárodní asociace specialistů na přístupnost a držitelem certifikátu Certified Professional in Web Accessibility, potvrzujícího jeho odborné znalosti v tomto oboru.

13:45-14:45
Panelová debata: Digitální inkluze aneb jak nenechat nikoho stranou

Můžeme se radovat, že dvě třetiny obyvatel České republiky uznávají důležitost digitalizace služeb státu. Nepředstavuje si však každý pod přechodem k digitální ekonomice a veřejné správě něco jiného? A neměla by nás stejnou měrou zajímat ta třetina obyvatel, která se na digitalizaci dívá s podezřením, jako na další komplikaci v komunikaci se státem? Co si o digitalizaci myslí lidé z vyloučených lokalit, lidé s různým typem postižení, nebo ti, kteří nechtějí nebo nemohou své záležitosti vyřizovat online? Co by občanské organizace doporučily vznikajícímu digitalizačnímu týmu, aby se nezvětšovala digitální a potažmo sociální propast ve společnosti?

ZUZANA HOLÁ
Vodafone

Zuzana Holá vede tým externí a interní komunikace ve společnosti Vodafone ČR a zároveň je ředitelkou Nadace Vodafone, jejíž součástí je i Laboratoř Nadace Vodafone. Laboratoř pomáhá nastartovat či rozvíjet společenské inovace s využitím informačních a komunikačních technologií. Mezi digitální inovace, které tak Nadace Vodafone pod vedením Zuzany Holé podporuje, patří nejrůznější inovace v sociální oblasti, zdravotnictví, životním prostředí či zemědělství.

PETR KASA
Pilulka

Petr Kasa stál spolu se svým bratrem u začátků české e-commerce a vybudoval jeden z největších e-shopů své doby Kasa.cz. Později působil v manažerských pozicích v mobilním byznysu a od roku 2013 společně s bratrem řídí úspěšný lékárenský holding Pilulka.cz. V polovině roku 2021 založili bratři Kasové akcelerátor Pilulka Lab, v němž rozvíjí nadějné startupy působící primárně v digitalizaci zdravotnictví. Petr Kasa je činný také jako politik a filantrop. Je členem zastupitelstva městské části Praha – Dolní Chabry a v Nadaci Via působí jako “Philanthropy Advisor”.

EVA CERNIŇÁKOVÁ
Jabok

Eva Cerniňáková je knihovnice a působí také jako pedagožka. Pracuje na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické v Praze jako vedoucí Knihovny Jabok. Zabývá se lokalizací svobodného knihovního softwaru Evergreen a problematikou knihovních softwarů obecně.

EVA PAVLÍKOVÁ
Česko.Digital

Eva Pavlíková je v Česko.Digital od samotného počátku, společně s Jakubem Nešetřilem a Radkou Horákovou tvoří zakládající trio. Od září 2019 v Česko.Digital pracuje na pozici provozní ředitelky. Před nastoupením do Česko.Digital působila v CETINu, kde vedla 3 roky projekty spojené hlavně se zajištěním služeb internetového připojení domácnostem, předtím vedla desítky projektů pro velké společnosti v retailu nebo utilitách.

KATEŘINA PEŠKOVÁ
Deaf Friendly

Kateřina Pešková založila v roce 2015 Deaf Friendly v reakci na neexistující nabídku dostupného tlumočnického a překladatelského servisu mezi češtinou a českým znakovým jazykem pro širokou veřejnost. Do té doby Kateřina působila jako tlumočnice z českého znakového jazyka a opakovaně byla součástí týmů zajišťujících natáčení různých typů videopřekladů, nebo týmy i sama vedla. Chyběla jí však možnost dělat tuto činnost pod jednou organizací či značkou a rozvíjet ji koncepčně i metodicky. Kateřina se podílí na koncepci jednotlivých zakázek a zajišťuje jejich projektovou administraci a koordinaci.

15:00-16:00
Panelová debata: Architektura digitalizace aneb jak to celé postavit

Digitalizace vybrané služby státu coby individuální ICT projekt prochází procesem posuzování, kontrolou a zajištěním oprav ještě před vypsáním veřejné zakázky. Takový projekt se hodnotí nejen s ohledem na individuální optimalizaci služby pro koncového uživatele, ale v kontextu budování celé ICT architektury. Jak se taková architektura buduje? Stíhá stát rovněž zajišťovat soulad s legislativním prostředím? Jak se v architektuře eGovernmentu odráží ohled na přístupnost služeb pro skupiny obyvatel se speciálními potřebami nebo ohled na sociální či regionální rozvrstvení obyvatel?

 

TOMÁŠ ŠEDIVEC
Odbor hlavního architekta eGovernmentu, Ministerstvo vnitra

Tomáš Šedivec pracuje na odboru Hlavního architekta eGovernmentu od roku 2015 a zabývá se architekturou informačních systémů veřejné správy, především pak jejich správným napojením a využíváním centrálních sdílených služeb. Je správcem Národní architektury eGovernmentu zveřejněné na adrese https://archi.gov.cz a snaží se sdílet a rozšiřovat povědomí o eGovernmentu. Pomáhá orgánům veřejné správy v rámci jejich architektonických problémů. K tomuto účelu byla založena pracovní skupina pro architekturu a řízení ICT pod RVIS, která je otevřena každému, kdo má zájem o témata eGovernmentu.

BENEDIKT KOTMEL
Golemio

Benedikt Kotmel působí jako vedoucí Datové platformy Golemio v pražské společnosti Operátor ICT.  Má 10 let zkušeností s IT & Managementem ve veřejné správě a poradenství a sám obdržel více ocenění za přínos v oblasti dat veřejné správy. Má na starosti vedení a rozvoj analytického a produktového týmu, který datovou platformu vyvíjí. Má také na starosti prezentaci projektu veřejnosti, komunikaci s partnery projektu a magistrátem a vedení klíčových datových projektů.

JAROMÍR TALÍŘ
CZ.NIC

.

Jaromír Talíř má na starosti především architekturu a další technické parametry systému správy domén a autentizační služby mojeID. Již při studiu informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze začal Jaromír Talíř pracovat jako programátor v telekomunikační společnosti IPEX, a. s. na vývoji interního informačního systému. Na této pozici strávil osm let. Do sdružení CZ.NIC přišel v roce 2006. Na podzim roku 2016 byl jmenován jedním z vedoucích CENTR Technical Working Group.

MARIANA CHYTILOVÁ
konzultantka přístupnosti, inkluze a diverzity

Mariana Chytilová je konzultantka přístupnosti, inkluze a diverzity. Znamená to, že mapuje přístupnost prostor, služeb, lidí i informací, zpřístupňuje veřejné instituce, filmové festivaly nebo knihovny. Prošla největší tuzemskou neziskovou organizací, sociálně inovačním projektem i akademickým světem. Vyznává principy inkluzivního designu, který patří nejen do architektury a městského plánování, ale také do vzdělávání, kultury, technologických inovací a do byznysu.

16:30-17:45
Workshop:
Jak vytvořit dobrou digitální službu

Téma: Jak při designování digitální služby zohlednit speciální potřeby různých skupin obyvatel, přitom udržet jednotný design, uživatelskou přívětivost, bezpečnostní požadavky a etické standardy.

Formát: Účastníci rozdělení do několika pracovních skupin budou designovat digitální službu a na vlastní kůži si vyzkoušejí, co všechno je potřeba při vývoji zohlednit. 

Organizátor: pabeni.cz