Nadační fond Hyundai

Podporujeme rozvoj občanské společnosti a ochranu životního prostředí v Moravskoslezském kraji.

Nadační fond Hyundai každoročně podpoří okolo patnácti lokálních spolků, příspěvkových organizací či obcí, které dobře znají potřeby místních obyvatel a mají inovativní nápady, jak zlepšit život v daném místě. Vznikl v roce 2007 na základě průlomové společné deklarace Hyundai Motor Manufacturing Czech, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Moravskoslezského kraje a nevládních organizací z tohoto regionu. Nadace OSF administruje jednotlivá otevřená grantová kola.

Nadační fond Hyundai podporuje rozvoj občanské společnosti a ochranu životního prostředí v Moravskoslezském kraji, zejména v oblastech bývalých okresů Frýdek-Místek, Nový Jičín a Karviná. Nadace OSF, která administruje jednotlivá otevřená grantová kola a komunikuje s grantisty, do dnešního dne rozdělila téměř 25 000 000 Kč!

Fond podporuje aktivní občanskou společnost, která je základním kamenem fungující demokracie. Jedná se například o spolky, jež chtějí oživit místní zdevastovaný park, vybudovat interaktivní naučnou stezku či připomenout historická řemesla a tradice daného regionu. Jednou z podstatných vlastností podpořených projektů bývá zapojení veřejnosti – Nadačního fond Hyundai přímo povzbuzuje občany, aby se sami zasadili o změny ve svém regionu, a zlepšili tak život svůj i ostatních.

Aktuální grantová výzva

Tematické oblasti grantového kola 

  • občanská participace a advokační aktivity
  • komunitní činnost
  • posílení občanských organizací

Harmonogram 

  • 29. červenec 2024 vyhlášení grantové výzvy 
  • 2. října 2024 (12:00) uzávěrka přijímání projektových žádostí
  • realizace projektů 1/2025 až 6/2026

Kontakt

Petr Svatoš 

petr.svatos@osf.cz

Více informací: www.nfh.cz
Kontakt: nfh@nfh.cz