Nadační fond Hyundai tentokrát rozdělil 1,5 milionu korun

| Aktuality | Nadační fond Hyundai

Nadační fond Hyundai podporuje již od roku 2007 projekty zaměřené na ochranu životního prostředí a posílení občanské angažovanosti v Moravskoslezském kraji. V poslední grantové výzvě uspělo 10 z celkem 57 přihlášených projektů. Správní a dozorčí rada mezi ně rozdělila 1 538 411 korun. Program spravuje Nadace OSF.

Podpora tentokrát směřuje na rozvoj nového environmentálního komunitního centra v Beskydech, na ochranu beskydských luk, k mezigeneračnímu předávání řemeslných dovedností či na tvorbu zelených prostor ke komunitnímu setkávání.

Značná část přihlášených projektů se zaměřovala i na rozvoj neziskových organizací, a to jak v oblasti jejich služeb, tak i kompetencí, jako je fundraising. Příčinou je zřejmě pandemická situace, která mnoha organizacím výrazně komplikuje fungování. Rovněž se zvyšuje poptávka po těchto službách v terénu. 

Přestože se NF Hyundai nezaměřuje v první řadě na financování sociální či paliativní péče v kraji, poptávka byla v tomto kole značná, proto se jim podpory dostalo v rámci mimořádných projektů. 

 

Střípky z projektů, které NF Hyundai podpořil v období 2020/2021

Projekt Poznej přírodu s naučnou stezkou z dílny  FOR HELP – AUTISMUS, z.s. oslovil nejen děti s poruchou autistického spektra, ale i děti z okolních MŠ a ZŠ. Naučná stezka vede areálem statku, kde se děti seznamují s různými druhy živočichů i rostlin. Součástí jsou hrací i odpočinkové prvky, hmyzí domeček a v plánu je také stezka bosou nohou.

Projekt Živá zahrada Charity Jablunkov propojuje širokou veřejnost s klienty Centra pomoci sv. Rafaela, nabízí prostor k setkávání, vzdělávání i odpočinku a prolamuje bariéry při společné práci na kultivaci zahrady.

V Novém Jičíně se bývalý areál Armády ČR proměnil v prostor vhodný k ekologické výuce žáků ZŠ i SŠ, a to díky novým environmentálním prvkům, které umožňují chránit a pozorovat druhově pestré živočichy od hmyzu po ptáky či plazy. ZO ČSOP Nový Jičín tak významně posiluje biodiverzitu v území, vytváří příležitost k environmentální výuce a inspiruje lidi k úpravám posilujícím druhovou pestrost živočichů i na jejich vlastních zahradách.

Projekt Student v lese sdružení Počteníčko s babičkou se zaměřuje na úklid lesů a výsadbu stromů v oblastech znečištěných odpadky a postižených kůrovcovou kalamitou. V roce 2021 se do projektu zapojily desítky organizací v kraji a stovky dobrovolníků z řad studentů středních a vysokých škol okresu Ostrava a Frýdek Místek i široké veřejnosti, včetně seniorů. Celkem zasadili 2 358 stromků, založili nové motýlí louky a odklidili bezpočet černých skládek.  

Nová turistická trasa s nevšedními odpočinkovými místy, založená na počest českých exulantů, vzniká v Suchdole nad Odrou. Předlohou je skutečná trasa pouti, kterou v 18. století museli vykonat náboženští exulanti ze severní Moravy. Spolek Moravian již na téma prvních exulantů uspořádal konferenci, o připojení k trase mají zájem i okolní městečka.

Jednorázová akce Šutrobraní organizace Krajina břidlice propojila aspekt historie, řemesla, geologie a mezigeneračního setkávání během krásného červnového odpoledne, kdy se v geoparku návštěvníci akce seznámili s historií štípání břidlice, vyslechli odborný výklad o minerálech a horninách a mohli si sami mnohé vyzkoušet v geologické dílně.

 
 
Další grantové kolo NF Hyundai bude otevřeno v létě 2022. Výzvu, přesné termíny a veškeré informace pak najdete na webových stránkách NF Hyundai a také v aktualitách webu a sociálních sítích Nadace OSF.