Spolu s Nadačním fondem Hyundai jsme podpořili projekty v Moravskoslezském kraji

| Aktuality | Nadační fond Hyundai

I tento rok pokračoval Nadační fond Hyundai v podpoře rozvoje Moravskoslezského kraje. Vybráno bylo celkem 14 projektů, které se od července zabývají zlepšováním životního prostředí, komunitního života a vzdělávání.
Nadace OSF administruje Nadační fond Hyundai.

Seznam podpořených projektů najdete na níže nebo taky na www.nfh.cz.

Zvýšení pestrosti beskydských luk

ČSOP SALAMANDR
Podpořeno částkou 170 000 Kč

V Beskydech leží ladem cenné louky, které bez péče zarůstají a mění se v les. V rámci tohoto projektu ČSOP SALAMANDR pokosí 6,3 ha luk v obcích Krásná p.L.h., Čeladná a Ostravice. Přibližně třetinu pozemků vypasou ovcemi, následnou výsadbou sazenic mateřídoušky urychlí obnovu druhového bohatství – a do aktivity zapojí také veřejnost. S tematikou péče o horské louky vydají karetní hru, která poslouží jako odměna a poděkování.

Chraňme pěvce kolem nás

Pavel Mrva
Podpořeno částkou 69 000 Kč

Prostřednictvím projektu “Chraňme pěvce kolem nás” bude šířeno povědomí o ochraně životního prostředí, a to zejména se zaměřením na drobné pěvce. Projekt bude sledovat hustotu výskytu konkrétních druhů zpěvných ptáků, dále proběhnou dvě klíčové aktivity: v jarním období společná výroba hnízdních budek (včetně vhodné instalace v přírodě), v závěru roku výroba krmných zařízení.

Stodola plná překvapení

ZO ČSOP JESENÍK NAD ODROU
Podpořeno částkou 222 300 Kč

Cílem projektu je ve spolupráci s místní řemeslnou dílnou a Ekocentrem ČSOP zpracovávat vlnu z ovcí pasoucích se v CHKO Poodří a tvořit z ní dekorační a užitkové předměty. Ty se budou nabízet prostřednictvím e-shopu i na místních trzích; spolek se tak zprofesionalizuje, neboť zvýší příjmy i v zimě. Vybavená dílna bude mimo jiné realizovat programy na podporu místních komunitních tradic, včetně pravidelné práce s dětmi a mládeží.

Praktikum environmentální výchovy II

ŠOV Třanovice, o.p.s.
Podpořeno částkou 36 000 Kč

Škola obnovy venkova Třanovice se v rámci Zeleného centra věnuje environmentální výchově již 10 let. Cílem aktuálního projektu je převést do praxe již zpracovaná témata environmentální výchovy a osvěty pro děti mateřských a základních škol se zajištěním odpovídajících materiálních podmínek a lidských zdrojů pro vzdělávací exkurze.

Škola jako inspirace pro celý život II. – vybavení školních dílen

Rosteme s dětmi, z. s.
Podpořeno částkou 22 000 Kč

Rozvoj hrubé a jemné motoriky je zásadní pro zdravý vývoj dítěte. Ve spolku “Rosteme s dětmi” chtějí podporovat zručnost a kladný vztah k manuální práci už od prvních chvil, kdy o něj samy děti projeví zájem. Projektem navážou na tradice rukodělných prací a činností na zahradě umožní dětem být v kontaktu s přírodou a vidět, co to obnáší vypěstovat si něco k jídlu.

Zámek Bílovec v proměnách doby

Kuratorium zámku Bílovec z.s.
Podpořeno částkou 10 000 Kč

Zámek v Bílovci pracuje na vytvoření interaktivních expozicí, které se snaží přiblížit co nejreálnější život běžných lidí (služebnictva, pradlen, kuchařů, myslivců apod.) až po vrchnostenské správce a šlechtické majitele panství. Úzce spolupracují s bíloveckým divadelním souborem Odřivous. Díky tomu se návštěvníci zámku budou moci převléci např. za pradlenu a vyzkoušet si naživo její práci a povinnosti.

Za čistý vosk

Včelařský spolek pro Frýdek, Dobrou a okolí
Podpořeno částkou 69 500 Kč

Včely jsou nedílnou součástí našeho života. Ovlivňují sklizeň jablek i med, který nám v zimě uleví od chřipky. Málo kdo si ale uvědomuje, že právě včely jsou v posledních letech ohroženější než kdykoliv předtím. Včelaři každoročně bojují s chemickými postřiky nebo s pančováním včelího vosku. Spolek se proto rozhodl osamostatnit ve všech fázích úpravy vosku tak, aby měli zdravé včely, díky kterým nabídnou sousedům skutečně zdravý med.

Školní interaktivní venkovní učebna

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace
Podpořeno částkou 135 000 Kč

Výstavba venkovní učebny pro žáky ZŠ Ostravská, kteří se zde budou učit poznávat přírodní zákonitosti a změny ve všech ročních obdobích. Hlavním cílem je podpořit v žácích dobrý vztah k přírodě a nutnost ji chránit. Badatelskou formou budou vytvářet podmínky pro růst rostlin, život hmyzu a ptactva. Ve škole pozorují trend odcizování se přírodě, chtějí děti a mládež naučit žít v souladu s ní.

Ekologická klubovna Sokola Štramberk

Tělocvičná jednota Sokol Štramberk
Podpořeno částkou 200 000 Kč

Záměrem projektu je vybudovat Klubovnu Sokola Štramberk pro ekologické vzdělávání žáků ZŠ a MŠ Štramberk, ale i další organizace a spolky působící v širším okolí. Klubovna může sloužit jako základna pro různá ekologická školení, výuku nebo soustředění. Klubovnu částečně postaví dobrovolné brigády členů Sokola.

SMYSLŮ PLNÁ zahrada pro zdraví a pro RADOST

Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace
Podpořeno částkou 128 894 Kč

Revitalizace zahrady s doplněním o prvky rozvíjející praktické dovednosti, motoriku nebo smyslové vnímání uživatelů (např. v rámci bazální stimulace v Denním stacionáři RADOST – podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka). Užívání zvelebené zahrady přispěje ke smysluplnému a aktivnímu způsobu trávení času uživatelů a k jejich přiblížení se běžnému způsobu života.

Rok na salaši

Spolek Koliba
Podpořeno částkou 55 000 Kč

Spolek Koliba návštěvníkům přiblíží aktivity, které na salaši dříve probíhaly. Pouze nejstarší generace, která v Beskydech vyrůstala, v současnosti ví, co všechno práce s chovem ovcí obnáší. Během týdenní akce “Život na salaši” se předvede dojení ovcí, výroba sýra, stříhání ovcí a následné zpracování vlny.

Zeď, která spojuje.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravici
Podpořeno částkou 119 250 Kč

Okolí evangelického kostela v Ostravici prošlo v minulých dvou letech výraznou změnou a kostel se díky tomu stal novou dominantou obce. Prostor bude upraven tak, aby byl přívětivý pro farníky i další návštěvníky. Projekt “Zeď, která spojuje” bude vhodnou příležitostí k setkání lidí různého stáří, pohlaví, národnosti či vyznání – při společné práci na zkrášlení tohoto místa.

Naše hřiště dnes i příště

Římskokatolická farnost Velká Polom
Podpořeno částkou 50 000 Kč

Oplocené hřiště, které se nachází na zahradě vedle kostela sv. Václava ve Velké Polomi, bude vybavené brankami, volejbalovou sítí, koši na basketbal a také různými prolézačkami pro děti.

Skutečná cena oblečení *

MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost
Podpořeno částkou 84 000 Kč

Cílem projektu je informovat veřejnost o “Skutečné ceně oblečení” – o sociálních a environmentálních dopadech tzv. fast fashion, etickém nakupování i textilním odpadu. Proběhnou přednášky o udržitelné módě, eventy, ale i online kampaň cílící především na mladé lidi, pro které se odpoledne strávené v nákupním centru stává tou nejlepší zábavou.