Stronger Roots

V programu Stronger Roots pomáháme organizacím občanské společnosti, aby oslovovaly lidi kolem sebe, zapojovaly je do své práce a vytvářely si kolem sebe široké komunity příznivců, dárců, dobrovolníků a nových partnerů. Díky nim se stávají odolnějšími a zároveň mohou efektivněji přispívat k řešení problémů, které nás trápí.

Nadace OSF je od roku 2019 lídrem konzorcia čtyř organizací, které posilují samotné kořeny občanské společnosti v Česku, Maďarsku a na Slovensku. Podporujeme organizace, které se věnují nejrůznějším tématům, ať už je to ochrana životního prostředí, vzdělávání, pomoc hendikepovaným či úsilí o větší transparentnost. Poskytujeme jim nejen finanční podporu, ale také unikátní vzdělávací program, v rámci kterého získávají pomoc zkušených mentorů a expertů z praxe na specifické oblasti komunikace, fundraisingu, řízení apod.  

Na programu spolupracujeme s českým think-tankem Glopolis, slovenskou Nadáciou otvorenej spoločnosti a maďarskou NIOK Foundation. Program financuje Evropská unie z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) a zahraniční nadace Porticus a Open Society Foundations

Tady všude pomáháme

Budování komunity příznivců

V programu Stronger Roots rozvíjíme koncept “budování komunity příznivců” (v angličtině “social base building” nebo “constituency building”), kdy je organizace otevřená lidem, cíleně je oslovuje a snaží se je zapojovat do své práce. Tím si postupně vytváří silnou komunitu dobrovolníků, dárců, podporovatelů a fanoušků, kteří věří v její práci a přispívají k řešení problémů, kterými se daná organizace zabývá.

Příběhy a publikace Stronger Roots

Tým programu Stronger Roots

Anna Hašlarová 

manažerka programu Stronger Roots

Tým Nadace OSF Praha 2024

Alena Miklová 

finanční manažerka programu Stronger Roots

Tým Nadace OSF Praha 2024

Pavlína Hořáková 

koordinátorka programu Stronger Roots

Obr_LI

Kateřina Uhlíková 

koordinátorka programu Stronger Roots

Mentoři/rky programu Stronger Roots

Jiří Bárta 

konzultant fundraisingu velkých dárců a bývalý ředitel Nadace Via

Robert Basch 

šéf CSR Livesport

Igor Blaževič 

hlavní poradce
Prague Civil Society Centre

Martina Břeňová 

výkonná ředitelka
Nadace OSF

1516672184139

Přemysl Filip 

programový manažer Nadačního fondu Avast

Dan Franc 

konzultant, tvůrce a manažer komunitních programů

Barbora Hořavová 

provozní ředitelka
Nadace OSF

Marcela Janíčková 

vizuální facilitátorka, PR a komunikační expertka

Lenka Kadeřábková 

ředitelka INEX-SDA, facilitátorka, lektorka

Miroslav Kundrata 

ředitel strategického rozvoje 
Nadace Partnerství

Jan Kurka 

zakladatel 
Sustainability Tools

Jan Mrkvička 

ředitel humanitární a rozvojové sekce Člověka v tísni

Marie Peřinová 

programová ředitelka Nadace OSF

Pavel Přikryl 

ředitel společnosti Growthgarage a spoluzakladatel coworkingového centra Opero

Pavlína Sommerová 

fundraiserka, projektová manažerka a konzultantka

Daniela Velová 

ředitelka komunikace ve společnosti Direct People

Lenka Vochocová 

výzkumná a pedagogická pracovnice FSV UK, supervizorka

Marek Vozka 

kouč, facilitátor, lektor

Konzultanti/ky programu Stronger Roots

Petr Bechyně 

Témata konzultací: Google Analytics, UX design

Štěpán Drahokoupil 

Témata konzultací: advokační činnost, plánování advocacy kampaní

Jana Ledvinová 

Témata konzultací: fundraising

Lenka Marečková 

Témata konzultací: fundraising, péče o dárce

Jan Gregor 

Témata konzultací: fundraising, CRM

Lukáš Hejna 

Témata konzultací: crowdfunding, fundraising

Lukáš Kropík 

Témata konzultací: komunikace, vztahy s médii

Jan Kroupa 

Témata konzultací: strategické plánování, fundraising

Martin Schlossarek 

Témata konzultací: výzkumy

Pavla Bedár Šedivá 

Témata konzultací: digitální marketing, strategie pro sociální sítě

Matěj Turek 

Témata konzultací: byznys plány, obchodní strategie

Jenda Žáček 

Témata konzultací: branding, komunikační strategie, komunikace

Členové konsorcia programu Stronger Roots

Finanční partneři programu Stronger Roots

Kopie souboru Kopie souboru 1.Porticus-Logo_black_JPG

Program Stronger Roots financuje Evropská unie. Za názory vyjádřené v tomto článku odpovídají výlučně autoři, článek nutně nereprezentuje názory Evropské unie. Za využití informací nenese ani Evropská unie, ani dárce grantu odpovědnost.