Případová studie: Medve Matek (Maďarsko)

Co se stane, když dosavadní offline akci převedete do online prostoru? Organizace Medve Matek díky tomu oslovila širší veřejnost a poprvé navázala přímý kontakt s rodiči a dětmi, zatímco dříve s nimi pracovala jen prostřednictvím učitelů.