Případová studie: Amnesty International (Maďarsko)

Maďarská pobočka organizace Amnesty International měla dva hlavní cíle: rozšířit svou komunitu a navýšit počet pravidelných dárců. Zavedla proto tzv. emailové cesty, personalizovaný komunikační nástroj, který jim na základě zájmů lidí, s nimiž se propojili, umožnil, aby se všechny relevantní…

Případová studie: Nadace DEDO (Slovensko)

Nadace DEDO, jež se věnuje tématu bezdomovectví, postavila svou novou komunikační strategii na základě svých cílů a dat a rozhodla se cíleně nepoužívat osobní příběhy bezdomovců. Tato případová studie ukazuje, jak k tomuto závěru dospěli, jak pomocí fokusních skupin zjistili,…

Případová studie: Pěšky městem (Česko)

Značka není jen logo, ale emoce. Pocit, že se můžete do něčeho zapojit, třeba přispět k tomu, aby se chůze ve vašem městě stala snazší a cesty do škol bezpečnější. Právě tento způsob uvažování vedl zavedenou organizaci Pražské matky k…

Případová studie: Medve Matek (Maďarsko)

Co se stane, když dosavadní offline akci převedete do online prostoru? Organizace Medve Matek díky tomu oslovila širší veřejnost a poprvé navázala přímý kontakt s rodiči a dětmi, zatímco dříve s nimi pracovala jen prostřednictvím učitelů.

Případová studie: KASPIAN (Slovensko)

Sdružení KASPIAN se podařilo proměnit své vztahy s firmami od pouhého dárcovství v dlouhodobá a flexibilní partnerství, díky kterým zlepšili kvalitu i svých vlastních služeb. Pracovníci sdružení KASPIAN našli způsoby, které vyhovují jak jejich potřebám, tak potřebám firem, a to…

Případová studie: INEX-SDA (Česko)

Jak oživit kontakty v databázi, které organizace dříve získala, ale pak s nimi dlouho nekomunikovala? Organizace INEX-SDA, která pořádá dobrovolnické workcampy, dokázala probudit svou komunitu “spících” příznivců díky úspěšné crowdfundingové kampani během pandemie COVID-19, a dále je aktivovat tím, že…

Případová studie: Centrum paliativní péče (Česko)

Centrum paliativní péče spustilo úspěšnou crowdfundingovou kampaň na vývoj a šíření konverzační karetní hry o konci života. Díky kreativnímu přístupu a pečlivě naplánované kampani se organizaci podařilo nejen zvýšit povědomí o tomto obtížném tématu, ale i posílit svou komunitu příznivců…

Budování komunit pro neziskovky

Tato příručka přináší praktické rady všem organizacím, které chtějí kolem sebe vytvářet silnou komunitu příznivců. Poradí, jaké výzkumné metody použít, abychom své příznivce lépe poznali, jak vytvořit účinnou komunikační strategii či jak uspořádat úspěšnou crowdfundingovou kampaň.