Constituency Building: Jak mohou neziskové organizace budovat okruh svých příznivců

Tato brožura shrnuje zkušenosti dárců a zástupců organizací občanské společnosti z Visegradských zemí, jak posilovat vztahy organizací s veřejností a zapojovat lidi do své práce.