Jak spolupracovat s odlišnými partnery

Každá nevládní nezisková organizace, která usiluje o určitou systémovou změnu ve společnosti, si dříve či později uvědomí, že potřebuje začít víc mluvit nebo dokonce spolupracovat s lidmi z jiného sektoru nebo prostředí. Tato příručka z dílny think-tanku Glopolis v rámci programu Stronger Roots poskytuje teoretický i praktický pohled na zapojování odlišných aktérů, které směřuje ke spolupráci. Nabízí tipy a doporučení i příklady z praxe.