Případová studie: Centrum paliativní péče (Česko)

Centrum paliativní péče spustilo úspěšnou crowdfundingovou kampaň na vývoj a šíření konverzační karetní hry o konci života. Díky kreativnímu přístupu a pečlivě naplánované kampani se organizaci podařilo nejen zvýšit povědomí o tomto obtížném tématu, ale i posílit svou komunitu příznivců a oslovit nové dárce.