Případová studie: Amnesty International (Maďarsko)

Maďarská pobočka organizace Amnesty International měla dva hlavní cíle: rozšířit svou
komunitu a navýšit počet pravidelných dárců. Zavedla proto tzv. emailové cesty, personalizovaný komunikační nástroj, který jim na základě zájmů lidí, s nimiž se
propojili, umožnil, aby se všechny relevantní informace dostaly k těm, kterým na tématech Amnesty International skutečně záleží.