Stronger Roots: Podpoříme 19 organizací občanské společnosti

| Aktuality | Stronger Roots

V týmu Stronger Roots máme vybráno. Hodnotící komise k podpoře doporučily 13 organizací a 6 sítí občanské společnosti napříč Českem, které od října začnou pracovat na svém projektu a zároveň se zúčastní intenzivního vzdělávacího programu. Vybrané projekty v Nadaci OSF podpoříme více než 13,5 miliony korun z programu Stronger Roots, který financuje Evropské unie.

„Gratulujeme podpořeným organizacím a už se moc těšíme na spolupráci. Především chci ale poděkovat všem, kteří se do výzvy přihlásili. Konkurence byla obrovská a kvalitních projektů bylo mnohem více, než můžeme nyní podpořit,“ uvedla Marie Peřinová, programová ředitelka Nadace OSF a členka hodnotící komise Stronger Roots. 

 

Jak jsme vybírali

Do prvního pilíře grantové výzvy, který se soustředí na budování komunit příznivců, se přihlásilo 150 organizací. Do druhého pilíře určeného pro platformy podalo přihlášku 29 uchazečů. Výběrové řízení bylo dvoukolové. 

„Věděli jsme, že o podporu v tomto programu bude veliký zájem. Proto jsme v prvním kole požadovali jen stručné koncepty, abychom dali šanci co největšímu počtu organizací, a přitom je nezatížili. Ve druhém kole jsme již v podrobnější žádosti hodnotili nejen cíle, ale i konkrétní náplň projektu. A v následných osobních rozhovorech s uchazečkami a uchazeči jsme také zjišťovali jejich motivaci a očekávání,“ dodává Marie Peřinová. 

Hodnotící komisi v tématu budování komunit tvořili Jan Kurka, zakladatel společnosti SUSTO – Sustainability Tools, David Murphy, ředitel oddělení pro klimatickou a energetickou strategii pro střední Evropu Britského velvyslanectví v Praze a programová ředitelka Nadace OSF Marie Peřinová. V komisi rozhodující o podpoře sítí zasedla členka výboru Red Button Network Kateřina Jiřinová, ředitel Nadace Benetheo Ondřej Zapletal a ředitelka Nadace OSF Martina Břeňová.

Výsledky známe i na Slovensku a Maďarsku

Vysoká konkurence byla i na Slovensku a v Maďarsku, kde program Stronger Roots realizují naše partnerské organizace. Celkem ve všech třech zemích soutěžilo 512 projektů, z toho 453 v pilíři na budování komunit a 59 v pilíři určeném pro sítě. Podporu získalo 59 organizací a sítí, kterým přerozdělíme dohromady více než 40 milionů korun.

Výsledky výzvy na Slovensku najdete zde. Výsledky z Maďarska jsou k dispozici zde.

V programu Stronger Roots pomáháme organizacím občanské společnosti na Slovensku, v Česku a Maďarsku, aby oslovovaly lidi kolem sebe, zapojovaly je do své práce a vytvářely si kolem sebe široké komunity příznivců, dárců, dobrovolníků a nových partnerů. Díky nim se stávají odolnějšími a zároveň mohou efektivněji přispívat k řešení problémů, které nás trápí.

Na programu spolupracujeme s českým think-tankem Glopolis, slovenskou Nadáciou otvorenej spoločnosti a maďarskou NIOK Foundation. Program financuje Evropská unie z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) a zahraniční nadace Porticus a Open Society Foundations. 

Program Stronger Roots financuje Evropská unie. Za názory vyjádřené v tomto článku odpovídají výlučně autoři, článek nutně nereprezentuje názory Evropské unie. Za využití informací nenese ani Evropská unie, ani dárce grantu odpovědnost.