Komunitní obývák obce: Designové polštáře putují do 11 knihoven

| Aktuality | Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím

Ocenění Bibliotheca inspirans letos propojilo tvůrčí svět designu se sílou sociálních podniků a knihoven. Celkem 11 knihoven napříč Českem získalo ocenění za příklady dobré a inspirativní praxe v oblasti upevňování místních komunit. Letošní 3D diplom, polštář Studia GEOMETR, chráněné dílny Barevný svět Třebíčsko a platformy na podporu sociálních podniků Breakfaststory, symbolizuje roli knihovny jako obýváku obce –⁠ komunitního centra, kde se zkrátka mohou potkat všichni.

Autorskou textilii a návrh polštáře pro knihovny vytvořilo Studio GEOMETR. Textilie s ruční malbou vznikla na tkalcovském stroji v tradiční Tkalcovně Kubák ve Strmilově, se kterou zakladatelky studia Linda Kaplanová a Klára Spišková dlouhodobě spolupracují. „Polštář je prvek, který může mít v interiéru jak estetický, tak funkční význam, což knihovny jistě ocení. Formát je zvolen mírně větších rozměrů, aby mohl být využit nejen jako měkké opěradlo, ale i sedák. Každý polštář má jiný dezén, který vzniká malbou na osnovu přímo v dílnách rodinné Tkalcovny Kubák, kde barevnou kompozici následně protkávají barevnými poli útku,“ vysvětlují Linda Kaplanová a Klára Spišková, v jejichž portfoliu najdeme také tapiserie nebo závěsné textilní obrazy.  

Spolupráce občanského sektoru s kulturní a uměleckou sférou, s apelem na udržitelnost a sociální zodpovědnost, mi přijde nosná. A myslím si, že by mohla být mnohem častější. Věřím, že naše společnost potřebuje právě podporu tvůrčí energie, která stojí na pevných hodnotových základech. A tam ostatně stojí i veřejné knihovny, jako instituce otevřené všem bez rozdílu.  

– Tereza Lišková, Nadace OSF 

Trojrozměrný diplom v podobě polštáře vznikl jako výsledek propojení byznysu s organizacemi občanské společnosti. Lucie Hyblerová, zakladatelka Breakfaststory, platformy na podporu sociálních podniků, která výrobu polštářů koordinovala, považuje propojení světa kreativy se sociálními dílnami za nesmírně inspirativní. Spolupráce sociálních podniků s tvůrčím světem designérů, firemního sektoru či státu má neuvěřitelnou sílu z mnoha důvodů. Stěžejní je legitimizace práce znevýhodněných osob na trhu práce.

Tito lidé získávají sebevědomí a v tom nejlepším případě se jim dostává i respektu k jejich práci. Ono vědomí, že je o jejich práci zájem a dokážou konkurovat ‚standardním‘ dodavatelům, je pro ně velká hodnota a teď nemluvím o té finanční, ale o lidské důstojnosti, kterou musíme jako společnost pěstovat a pečovat o to, aby se vztahy ve společnosti kultivovaly, i právě ve vztazích obchodních na rovině klient‑zadavatel. A taková propojení proto budou mít dlouhodobý smysl a dokážou přetvářet naši společnost, nemluvě o ekonomickém dopadu na konkrétní menší dílny na trhu,“ dodává Lucie Hyblerová. 

Foto: Jana Hájková

Ušití a vyšití zajistila chráněná dílna sociálního podniku Barevný svět Třebíčsko, který poskytuje pomoc a podporu osobám se zdravotním postižením. Zakázku na tvorbu polštářů shrnují v dílně stručně s tím, že vidí se své práci a výsledném produktu přidanou hodnotu. Výsledkem je jedenáct unikátních 3D diplomů v podobě polštářů ušitých na míru, včetně vyšitého věnování, od organizátorů, Nadace OSF a České spořitelny.

Líbil se nám motiv knihoven jako sousedských obýváků – a tam polštáře patří. Zapojení Breakfaststory pak bylo samozřejmostí, spolupracujeme dlouhodobě a oceňujeme, jak zvedají sociálním podnikům sebevědomí.

– Andrea Studihradová, Česká spořitelna

Knihovnice a knihovníci, kteří za své aktivity letos získali ocenění Bibliotheca inspirans, vytváří z knihoven komunitní centra. Například ve Statenicích a Velkých Karlovicích vytvořili z knihoven obývák vesnice, odkud se návštěvníkům často nechce domů. V obci Mokré pořádá místní knihovnice ročně přes 40 akcí, ačkoliv v obci žije jen 170 obyvatel a ona je vymýšlí tak, aby zaujaly publikum od dvou let do sta. Oceněné aktivity se věnují dětem i dospělým, angažují obyvatele vařením, šifrovacími hrami, přednáškami o ekologii, zapojováním teenagerů do dobrovolnictví nebo swapy oblečení. Příběhy jednotlivých knihoven najdete zde.

Mám radost, že se nám ve spolupráci s Českou spořitelnou, Geometrem, Breakfaststory a třebíčskou dílnou podařilo vytvořit symbol, který dost přesně vystihuje jednu z klíčových rolí knihoven, tu komunitní. Polštář jako součást obecního obýváku, kde může být lidem spolu dobře.  

– Tereza Lišková, Nadace OSF

Text: Markéta Prokeš Wittichová