Ocenění Bibliotheca inspirans pro knihovny, které září na mapě Česka

Nadace OSF ve spolupráci s Českou spořitelnou podporují knihovny v jejich vzdělávací a komunitní roli. Od roku 2022 společně předáváme ocenění Bibliotheca inspirans knihovnám, které přinášejí příklady dobré a inspirativní praxe. Jde o jediné ocenění aktivním a inovativním knihovnám udělovaným mimo knihovnickou obec.  

„Knihovnice a knihovníci odvádějí skvělou práci. Chceme, aby naši spoluobčané, zřizovatelé knihoven i státní úředníci stejně jasně jako my viděli, jak inspirativní mohou knihovny být.“

Tereza Lišková, Nadace OSF

„Veřejné knihovny jsou centrem vědění, setkávání a solidarity. Vytvářejí prostor pro dialog, celoživotní vzdělávání a jsou důležitým hybatelem lokálního dění.“

Andrea Studihradová, Česká spořitelna

V letošním ročníku Bibliotheca inspirans jsme obdrželi celkem 50 nominací, do užšího výběru postoupilo 18 knihoven a 2 profesní sdružení. 

Oceněné knihovny získají nadační příspěvek ve výši 20 tisíc Kč (knihovna v obci nad 50 tisíc obyvatel), resp. 10 tisíc Kč (knihovna v obci pod 50 tisíc obyvatel).  Výsledky vyhlásíme 10. září 2024 na konferenci Knihovny současnosti 2024. 

Porota Bibliotheca inspirans 2024

Kateřina Uhlíková, Nadace OSF

Ladislava Zbiejczuk Suchá, Masarykova univerzita

Kateřina Jiřinová, hybatelka změn

Tomáš Jindříšek, Digital First Marketing Group

Zuzana Horálková, Society for All

Magdalena Větrovcová, Česká spořitelna

Jednotlivé ročníky 
Kdo za oceněním Bibliotheca inspirans stojí
S podporou