KNIHOVNA JAKO BEZPEČNÝ PŘÍSTAV: Ocenění Bibliotheca inspirans 2023

Nadace OSF ve spolupráci s Českou spořitelnou podpoří knihovny, které přinášejí příklady dobré a inspirativní praxe v oblasti neformálního vzdělávání a upevňování místních komunit. Ocenění Bibliotheca inspirans 2023 bude patřit knihovnám, které vytvářejí bezpečný prostor, kde se setkávají lidé různých generací i kultur.


Nominace byly otevřeny do 30. dubna 2023. Komise ve složení Tomáš Jindříšek, Kateřina Jiřinová, Tereza Lišková, Andrea Studihradová a Ladislava Zbiejczuk Suchá v letošním roce ocenila celkem 11 knihoven. Předání ocenění a zveřejnění výsledků proběhne v září 2023 na konferenci Knihovny současnosti v Olomouci. Oceněné knihovny budou o výsledcích informovány během června.

Zaměstnanci, příznivci, častí návštěvníci, příležitostní mile překvapení návštěvníci, odborníci z knihovnické branže, spolupracující lektoři vzdělávacích programů v knihovnách, zřizovatelé a další letos skrze online formulář zaslali celkem 170 nominací, kde upozornili na inspirativní ,komunitní aktivity 89 knihoven nebo jejich poboček.

„Veřejné knihovny jsou centrem vědění, setkávání a solidarity. Vytvářejí prostor pro dialog, celoživotní vzdělávání a jsou důležitým hybatelem lokálního dění.“

Andrea Studihradová, Česká spořitelna

V roce 2023 Nadace OSF společně s Českou spořitelnou ocení knihovny, které díky konkrétním lidem, kteří v nich pracují, ve svých programech i dlouhodobém směřování vytvářejí prostor pro dialogceloživotní vzdělávání a dobré sousedské vztahy. Proč jde letošní ocenění Bibliotheca inspirans právě tímto směrem? Reflektujeme, jak nás dění posledních let nás vede k tomu, abychom si znovu pojmenovali sdílené hodnoty a v souladu s nimi také jednali. Na kvalitě našeho soužití se aktivně podílí síť tuzemských veřejných knihoven – právě ony na mapě otevřené a odolné občanské společnosti fungují jako bezpečné přístavy vědění, porozumění a solidarity.

Oceníme veřejné knihovny ve 2 kategoriích:

  • knihovna v obci nad 50 tisíc obyvatel (A)
  • knihovna v obci pod 50 tisíc obyvatel (B)

V každé kategorii plánujeme ocenit 3 až 5 knihoven. Oceněné knihovny získají PR podporu a nadační příspěvek ve výši 20 tisíc Kč (kategorie A), resp. 10 tisíc Kč (kategorie B).

O výběru oceněných knihoven rozhodne porota.

„Knihovnice a knihovníci odvádějí skvělou práci. Chceme, aby naši spoluobčané, zřizovatelé knihoven i státní úředníci stejně jasně jako my viděli, jak inspirativní mohou knihovny být.“

Tereza Lišková, Nadace OSF

Bibliotheca inspirans 2022: Hvězdy mediálního vzdělávání

V roce 2022 získaly ocenění Bibliotheca inspirans knihovny, které se aktivně zhostily své vzdělávací role a otevírají témata spjatá se světem médií.

Městská knihovna Tišnov – za lekce pro žáky druhého stupně věnované kyberšikaně, sdílení informací na internetu nebo sextingu

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích (pobočka Čtyři Dvory) – za využívání metody Filozofie pro děti, během které se účastníci učí, jak diskutovat a jak nad věcmi přemýšlet

Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou za besedy pro školy a seniory o tom, jak poznat dezinformace a jak si informace ověřovat; u dětí mimo jiné využívá videa z Kovyho mediálního ringu

Krajská knihovna Karlovy Vary – za šifrovací hru pro středoškoláky CrashFAKE!, díky níž se studenti dozví, jak pracovat s informacemi, ověřovat zdroje a orientovat se ve světě médií

Městská knihovna v Praze – za lekci s názvem deFacto pro žáky druhého stupně a studenty středních škol, během které účastníci ověřují informace prostřednictvím mobilů, řeší kyberšikanu nebo diskutují o fungování reklamy

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě za cyklus akcí nazvaný Máte správné informace zaměřený na pedagogy a knihovníky

Městská knihovna Hodonín – za seznamování dětí s virtuální realitou a pořádání online turnajů v esportu