Ocenění Bibliotheca inspirans pro knihovny, které září na mapě Česka

Nadace OSF ve spolupráci s Českou spořitelnou podporují knihovny v jejich vzdělávací a komunitní roli. Od roku 2022 společně předáváme ocenění Bibliotheca inspirans knihovnám, které přinášejí příklady dobré a inspirativní praxe. Jde o jediné ocenění aktivním a inovativním knihovnám udělovaným mimo knihovnickou obec.  

„Knihovnice a knihovníci odvádějí skvělou práci. Chceme, aby naši spoluobčané, zřizovatelé knihoven i státní úředníci stejně jasně jako my viděli, jak inspirativní mohou knihovny být.“

Tereza Lišková, Nadace OSF

„Veřejné knihovny jsou centrem vědění, setkávání a solidarity. Vytvářejí prostor pro dialog, celoživotní vzdělávání a jsou důležitým hybatelem lokálního dění.“

Andrea Studihradová, Česká spořitelna

Oceněné knihovny získají nadační příspěvek ve výši 20 tisíc Kč (knihovna v obci nad 50 tisíc obyvatel), resp. 10 tisíc Kč (knihovna v obci pod 50 tisíc obyvatel).  

Jednotlivé ročníky 
Kdo za oceněním Bibliotheca inspirans stojí
S podporou