Ocenění Bibliotheca inspirans patří těm, které září na mapě Česka

Bibliotheca inspirans je ocenění pro knihovny, které přinášejí příklady dobré a inspirativní praxe. V roce 2022 získaly ocenění knihovny, které se aktivně zhostily své vzdělávací role a otevírají témata spjatá se světem médií.

Zástupkyně a zástupci knihoven převzali ocenění 15. září 2022 na největší tuzemské knihovnické konferenci Knihovny současnosti, kterou v Olomouci pořádá Sdružení knihoven ČR. Nadace OSF ve spolupráci s Českou spořitelnou tímto způsobem vyzdvihla knihovnické aktivity z oblasti mediálního vzdělávání. V roce 2023 se ocenění zaměří na komunitní roli knihoven. Nominační formulář bude ročníku bude opět otevřen veřejnosti, návštěvníkům knihoven i knihovnické obci.

V roce 2022 o výběru oceněných rozhodla porota ve složení: Tomáš Jindříšek (expert v oblasti marketingové komunikace), Kateřina Jiřinová (expertka v oblasti vzdělávání, kritického myšlení a fungování komunit), Tereza Lišková (koordinátorka programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím a novinářka), Andrea Studihradová (CSR manažerka České spořitelny), Ladislava Zbiejczuk Suchá (Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity).

Oceněné knihovny získávají mikrogranty ve výši 10 nebo 20 tisíc korun. Bibliotheca inspirans je v současnosti jediné ocenění v Česku, které nevzniklo uvnitř knihovnické obce, ale přichází jako podpůrný impuls a expertní hlas z vnějšku.

„Knihovnice a knihovníci odvádějí skvělou práci. Chceme, aby naši spoluobčané, zřizovatelé knihoven i státní úředníci stejně jasně jako my viděli, jak inspirativní mohou knihovny být.“

Tereza Lišková, Nadace OSF

„Veřejné knihovny jsou centrem vědění, setkávání a solidarity. Vytvářejí prostor pro dialog, celoživotní vzdělávání a jsou důležitým hybatelem lokálního dění.“

Andrea Studihradová, Česká spořitelna

Bibliotheca inspirans 2022

Městská knihovna Tišnov – za lekce pro žáky druhého stupně věnované kyberšikaně, sdílení informací na internetu nebo sextingu

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích (pobočka Čtyři Dvory) – za využívání metody Filozofie pro děti, během které se účastníci učí, jak diskutovat a jak nad věcmi přemýšlet

Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou za besedy pro školy a seniory o tom, jak poznat dezinformace a jak si informace ověřovat; u dětí mimo jiné využívá videa z Kovyho mediálního ringu

Krajská knihovna Karlovy Vary – za šifrovací hru pro středoškoláky CrashFAKE!, díky níž se studenti dozví, jak pracovat s informacemi, ověřovat zdroje a orientovat se ve světě médií

Městská knihovna v Praze – za lekci s názvem deFacto pro žáky druhého stupně a studenty středních škol, během které účastníci ověřují informace prostřednictvím mobilů, řeší kyberšikanu nebo diskutují o fungování reklamy

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě za cyklus akcí nazvaný Máte správné informace zaměřený na pedagogy a knihovníky

Městská knihovna Hodonín – za seznamování dětí s virtuální realitou a pořádání online turnajů v esportu