Bibliotheca inspirans 2022 je ocenění pro knihovny, které se aktivně zhostily své vzdělávací role a otevírají témata spjatá se světem médií.

Letos na mapě Česka září 7 knihoven, které přinášejí rozmanité příklady dobré praxe z oblasti mediálního vzdělávání. Slavnostní vyhlášení završí největší tuzemskou knihovnickou konferenci Knihovny současnosti, kterou pořádá Sdružení knihoven ČR (SDRUK). Zástupkyně a zástupci knihoven převezmou diplomy ve čtvrtek 15. září 2022 v Aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Nadace OSF ve spolupráci s Českou spořitelnou touto cestou podporuje knihovny, které přinášejí příklady dobré a inspirativní praxe. Oceněné knihovny získávají mikrogranty ve výši 10 nebo 20 tisíc korun. Bibliotheca inspirans je v současnosti jediné ocenění v Česku, které nevzniklo uvnitř knihovnické obce, ale přichází jako podpůrný impuls a expertní hlas z vnějšku.

Tereza Lišková z Nadace OSF, která s knihovnami právě na rozvoji mediálního vzdělávání dlouhodobě spolupracuje v rámci programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím, říká: „Knihovnice a knihovníci odvádějí skvělou práci. Skrze toto ocenění jim dáváme jasně najevo, že si jejich práce vážíme. Chceme, aby naši spoluobčané, zřizovatelé knihoven i státní úředníci, stejně jasně jako my viděli, jak inspirativní mohou knihovny být.“ Andrea Studihradová z České spořitelny popisuje: „Veřejné knihovny již dávno nejsou jen regály s knihami. Jsou centrem vědění, setkávání a solidarity. Lidé, kteří v nich pracují, učí veřejnost pracovat s informacemi. Také vytvářejí prostor pro dialog a celoživotní vzdělávání a jsou důležitým hybatelem lokálního dění.“ 

V roce 2022 ocenění Bibliotheca inspirans vyzdvihuje aktivity z oblasti mediálního vzdělávání. Příští rok se ocenění zaměří na komunitní roli knihoven. Nominační formulář bude stejně jako u letošního ročníku otevřen veřejnosti, návštěvníkům knihoven i knihovnické obci.  

O výběru ocenění Bibliotheca inspirans 2022 rozhodla porota ve složení: Tomáš Jindříšek (expert v oblasti marketingové komunikace), Kateřina Jiřinová (expertka v oblasti vzdělávání, kritického myšlení a fungování komunit), Tereza Lišková (koordinátorka programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím a novinářka), Andrea Studihradová (CSR manažerka České spořitelny), Ladislava Zbiejczuk Suchá (Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity).