KNIHOVNA JAKO BEZPEČNÝ PŘÍSTAV: Ocenění Bibliotheca inspirans 2023

Nadace OSF ve spolupráci s Českou spořitelnou podporují knihovny, které přinášejí příklady dobré a inspirativní praxe v oblasti neformálního vzdělávání a upevňování místních komunit. Ocenění Bibliotheca inspirans 2023 patří knihovnám, které vytvářejí bezpečný prostor pro dialog, kde se setkávají lidé různých generací i kultur a utužují dobré sousedské vztahy.

Foto: Jana Hájková

Nominace byly otevřeny do 30. dubna 2023. Zaměstnanci, příznivci, častí návštěvníci, příležitostní mile překvapení návštěvníci, odborníci z knihovnické branže, spolupracující lektoři vzdělávacích programů v knihovnách, zřizovatelé a další letos skrze online formulář zaslali celkem 170 nominací, kde upozornili na inspirativní komunitní aktivity 89 knihoven nebo jejich poboček. 

„Veřejné knihovny jsou centrem vědění, setkávání a solidarity. Vytvářejí prostor pro dialog, celoživotní vzdělávání a jsou důležitým hybatelem lokálního dění.“

Andrea Studihradová, Česká spořitelna

Komise ve složení Tomáš Jindříšek, Kateřina Jiřinová, Tereza Lišková, Andrea Studihradová a Ladislava Zbiejczuk Suchá v letošním roce ocenila celkem 11 knihoven. Slavnostní předání ocenění proběhlo 12. září 2023 na konferenci Knihovny současnosti v Olomouci.

„Knihovnice a knihovníci odvádějí skvělou práci. Chceme, aby naši spoluobčané, zřizovatelé knihoven i státní úředníci stejně jasně jako my viděli, jak inspirativní mohou knihovny být.“

Tereza Lišková, Nadace OSF

Bibliotheca inspirans 2023: Hvězdy komunitního tmelení

Ocenění Bibliotheca inspirans 2023 patří konkrétním lidem, kteří v knihovnách pracují, ve svých programech i dlouhodobém směřování vytvářejí prostor pro dialogceloživotní vzdělávání a dobré sousedské vztahy.

Bibliotheca inspirans 2022: Hvězdy mediálního vzdělávání

V roce 2022 získaly ocenění Bibliotheca inspirans knihovny, které se aktivně zhostily své vzdělávací role a otevírají témata spjatá se světem médií.

  • Městská knihovna Tišnov 
  • Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích (pobočka Čtyři Dvory) 
  • Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou
  • Krajská knihovna Karlovy Vary 
  • Městská knihovna v Praze 
  • Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
  • Městská knihovna Hodonín 
Kdo za oceněním Bibliotheca inspirans stojí
S podporou