Ocenění Bibliotheca inspirans letos získalo 7 knihoven napříč Českem. Za originální způsoby mediálního vzdělávání

| Aktuality | Tiskové zprávy | Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím

Dezinformace, kyberšikana nebo ověřování zdrojů u zpráv. Právě s těmito pojmy se návštěvníci vítězných knihoven setkávají během workshopů, lekcí či her, kde si rozšiřují povědomí o světě médií. Sedm knihoven, které svým návštěvníkům pomáhají s lepší orientací ve spleti informací, bylo oceněno za svůj mimořádný přístup a získalo finanční příspěvek.

Nadace OSF ve spolupráci s Českou spořitelnou touto cestou podporuje knihovny, které vzdělávají společnost a zároveň inspirují ostatní knihovny. Letošní první ročník Bibliotheca inspirans 2022 se zaměřil na mediální vzdělávání. Jde o jediné ocenění v Česku, které nevzniklo uvnitř knihovnické obce, ale přichází z vnějšku. „Knihovnice a knihovníci odvádějí skvělou práci. Skrze toto ocenění jim dáváme jasně najevo, že si toho vážíme. Byli bychom rádi, kdyby si veřejnost i zřizovatelé knihoven stejně jako my uvědomili, jak prospěšné mohou knihovny pro společnost být,“ vysvětluje Tereza Lišková z Nadace OSF, která s knihovnami na rozvoji mediálního vzdělávání dlouhodobě spolupracuje. 

Vzdělávací programy oceněných knihoven ukazují, že tato místa již dávno nejsou jen regály s knihami. Knihovnice a knihovníci organizují besedy nebo klání v počítačových hrách, vymýšlejí šifrovací hry nebo vedou s dětmi tematické filozofické diskuze. „Veřejné knihovny jsou centrem vědění, setkávání a solidarity. Lidé, kteří v nich pracují, učí veřejnost pracovat s informacemi. Také vytvářejí prostor pro dialog a celoživotní vzdělávání a jsou důležitým hybatelem lokálního dění,“ dodává Andrea Studihradová z České spořitelny.

Například v Krajské knihovně Karlovy Vary se středoškoláci učí třeba luštěním rébusů a šifrovaček. „Pracuji se studenty a vidím obrovský problém v tom, že se nevyznají v informacích a zprávách, které se na ně valí ze všech stran. Chtěla jsem to změnit,“ popisuje knihovnice Eva Vodičková, která je spoluautorkou a realizátorkou vzdělávací hry CrashFAKE!. A dodává: „Ze strany škol je o tuto hru velký zájem, od loňského listopadu do června si ji u nás zahrálo už 570 studentů z 25 tříd. A inspirují se i ostatní knihovny. Deseti z nich jsem už posílala podrobný manuál, jak hra funguje, aby ji mohly zrealizovat taky.“

https://youtu.be/RydokBLd8No

Oceněné knihovny 

Bibliotheca inspirans je ocenění pro knihovny, které díky mediálnímu vzdělávání září na mapě Česka. Oceněné knihovny získaly mikrogrant ve výši 10 nebo 20 tisíc, který využijí pro další rozvoj svých aktivit. 

  • Městská knihovna Tišnov 
  • Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích (pobočka Čtyři Dvory) 
  • Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou
  • Krajská knihovna Karlovy Vary 
  • Městská knihovna v Praze 
  • Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
  • Městská knihovna Hodonín 

Porota

O výběru ocenění Bibliotheca inspirans 2022 rozhodla porota ve složení: Tomáš Jindříšek (expert v oblasti marketingové komunikace), Kateřina Jiřinová (expertka v oblasti vzdělávání, kritického myšlení a fungování komunit), Tereza Lišková (koordinátorka programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím a novinářka), Andrea Studihradová (CSR manažerka České spořitelny), Ladislava Zbiejczuk Suchá (Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity).

O Bibliotheca inspirans

Nadace OSF ve spolupráci s Českou spořitelnou od roku 2022 společně předávají ocenění Bibliotheca inspirans knihovnám, které přinášejí inspirativní praxi v oblasti neformálního vzdělávání, tmelení místních komunit i péče o své zaměstnance. Jedná se o jediné ocenění aktivním a inspirativním knihovnicím a knihovníkům udělovaným mimo knihovnickou obec.  

fotokredit: archiv SDRUK, Milan Říský