Ocenění Bibliotheca inspirans letos získalo 7 knihoven napříč Českem. Za originální způsoby mediálního vzdělávání

| Aktuality | Tiskové zprávy | Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím

Dezinformace, kyberšikana nebo ověřování zdrojů u zpráv. Právě s těmito pojmy se návštěvníci vítězných knihoven setkávají během workshopů, lekcí či her, kde si rozšiřují povědomí o světě médií. Sedm knihoven, které svým návštěvníkům pomáhají s lepší orientací ve spleti informací, bylo oceněno za svůj mimořádný přístup a získalo finanční příspěvek.

Nadace OSF ve spolupráci s Českou spořitelnou touto cestou podporuje knihovny, které vzdělávají společnost a zároveň inspirují ostatní knihovny. Letošní první ročník Bibliotheca inspirans 2022 se zaměřil na mediální vzdělávání. Jde o jediné ocenění v Česku, které nevzniklo uvnitř knihovnické obce, ale přichází z vnějšku. „Knihovnice a knihovníci odvádějí skvělou práci. Skrze toto ocenění jim dáváme jasně najevo, že si toho vážíme. Byli bychom rádi, kdyby si veřejnost i zřizovatelé knihoven stejně jako my uvědomili, jak prospěšné mohou knihovny pro společnost být,“ vysvětluje Tereza Lišková z Nadace OSF, která s knihovnami na rozvoji mediálního vzdělávání dlouhodobě spolupracuje. 

Vzdělávací programy oceněných knihoven ukazují, že tato místa již dávno nejsou jen regály s knihami. Knihovnice a knihovníci organizují besedy nebo klání v počítačových hrách, vymýšlejí šifrovací hry nebo vedou s dětmi tematické filozofické diskuze. „Veřejné knihovny jsou centrem vědění, setkávání a solidarity. Lidé, kteří v nich pracují, učí veřejnost pracovat s informacemi. Také vytvářejí prostor pro dialog a celoživotní vzdělávání a jsou důležitým hybatelem lokálního dění,“ dodává Andrea Studihradová z České spořitelny.

Například v Krajské knihovně Karlovy Vary se středoškoláci učí třeba luštěním rébusů a šifrovaček. „Pracuji se studenty a vidím obrovský problém v tom, že se nevyznají v informacích a zprávách, které se na ně valí ze všech stran. Chtěla jsem to změnit,“ popisuje knihovnice Eva Vodičková, která je spoluautorkou a realizátorkou vzdělávací hry CrashFAKE!. A dodává: „Ze strany škol je o tuto hru velký zájem, od loňského listopadu do června si ji u nás zahrálo už 570 studentů z 25 tříd. A inspirují se i ostatní knihovny. Deseti z nich jsem už posílala podrobný manuál, jak hra funguje, aby ji mohly zrealizovat taky.“

O Bibliotheca inspirans:

Bibliotheca inspirans je ocenění pro knihovny, které díky mediálnímu vzdělávání září na mapě Česka. Letos ho získalo 7 knihoven: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích (pobočka Čtyři Dvory), Knihovna Matěje Josefa Sychry (Žďár nad Sázavou), Krajská knihovna Karlovy Vary, Městská knihovna Hodonín, Městská knihovna Tišnov, Městská knihovna v Praze a Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. Oceněné knihovny získaly mikrogrant ve výši 10 nebo 20 tisíc, který využijí pro další rozvoj svých aktivit. 

Nadace OSF ve spolupráci s Českou spořitelnou touto cestou podporuje knihovny, které přinášejí příklady dobré a inspirativní praxe. V roce 2023 se ocenění Bibliotheca inspirans zaměří na komunitní roli knihoven. Nominační formulář bude stejně jako u letošního ročníku otevřen veřejnosti, návštěvníkům knihoven i knihovnické obci.  

O výběru ocenění Bibliotheca inspirans 2022 rozhodla porota ve složení: Tomáš Jindříšek (expert v oblasti marketingové komunikace), Kateřina Jiřinová (expertka v oblasti vzdělávání, kritického myšlení a fungování komunit), Tereza Lišková (koordinátorka programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím a novinářka), Andrea Studihradová (CSR manažerka České spořitelny), Ladislava Zbiejczuk Suchá (Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity).

fotokredit: archiv SDRUK, Milan Říský