Advokační fórum: Rozvíjíme silnou demokracii na Slovensku

| Advokační práce

Advokační fórum Nadace OSF od října 2023 rozšiřuje konzultace na Slovensko. Společně s naší partnerskou organizací VIA IURIS podpoříme balíčkem bezplatných konzultací advokační práci tří slovenských organizací, které se věnují problematice bezdomovectví, práci s mládeží i potřebám dětí se zdravotním znevýhodněním a pečujících rodičů.

Jak prosadit veřejně prospěšné změny, které zkvalitní život slovenské občanské společnosti? S plánováním advokační kampaně, zapojením veřejnosti, oslovením politiků a političek, veřejných institucí i soukromých firem a s komunikací s médii pomůže trojici vybraných organizací expertní tým Advokačního fóra. 

OZ Vagus, Rada mládeže Slovenska a Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením – to jsou organizace, které získaly roční podporu v podobě 30 hodin konzultací s expertkami a experty na advokační práci. Tým Advokačního fóra zároveň posílí noví konzultující – Katarína Batková, ředitelka VIA IURIS, a Juraj Rizman, ředitel komunikace a vztahů s veřejností v organizaci Post Bellum SK. 

Česko-slovenská spolupráca je dôležitá preto, lebo slovenský a český kontext môže byť vzájomne obohacujúci tak pre slovenské, ako aj české organizácie. V niečom podobný a zároveň v niečom rozdielny.

– Katarína Batková, ředitelka VIA IURIS

Foto: Majda Slámová

Som veľmi rád, že pokračuje jednak spolupráca medzi českými a slovenskými mimovládnymi organizáciami a som rád, že sa vznikajú nové partnerstvá. Som rád, že prebieha výmena informácií a, že aj to učenie sa tomu, ako robiť advokačné kampane lepšie, efektívnejšie, je robené v rámci Českej, aj Slovenskej republiky spoločne.

– Juraj Rizman, Post Bellum SK

Koho Advokační fórum podpoří? 
 
OZ Vagus

OZ Vagus pomáhá lidem, kteří z různých důvodů zůstávají na ulici, a pracuje i s těmi, kteří jsou ohroženi bezdomovectvím. Za 12 let své existence OZ Vagus vybudovalo funkční systém pomoci založený na 3 pilířích. V rámci programu Streetwork terénní tým vyjíždí přímo do míst, kde lidé bez domova žijí, a kromě materiální pomoci jim poskytuje sociální poradenství. Domec je nízkoprahové denní centrum, kde mohou lidé bez domova dostat jídlo, oblečení, využít zdravotní či sociální služby. Medzimiesto je integrační program, který pomáhá ukončit bezdomovectví poskytováním intenzivního sociálního poradenství a dočasného bezpečného bydlení.

Rada mládeže Slovenska

Rada mládeže Slovenska spolupracuje s členskými organizacemi na vytvoření lepšího finančního a legislativního prostředí pro práci s mládeží. Tu ovlivňují různé zákony – od Zákona o podpoře práce s mládeží přes Zákon o veřejném zdraví až po Zákon o sdružování občanů. Cílem je, aby všechny tyto zákony posouvaly práci s mládeží na Slovensku dopředu, vytvářely příznivé podmínky a neměly negativní dopad na činnost organizací, které se mládeži věnují. 

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením podporuje rodiny dětí s hendikepem, prosazuje jejich práva a zvyšuje pochopení a osvětu ve společnosti. Jejich dlouhodobou vizí je, aby všichni lidé na Slovensku, včetně dětí se zdravotním znevýhodněním a jejich rodin, žili v respektujícím, inkluzivním a laskavém prostředí. Platforma prosazuje zájmy pečujících rodičů a dětí se znevýhodněním ve zdravotnictví, v sociální oblasti i ve vzdělávání na celostátní i regionální úrovni.

 
Kdo jsou noví konzultující na Slovensku?

Katarína Batková

Katka je v současné době výkonnou ředitelkou nevládní organizace VIA IURIS, která se zaměřuje na zlepšování právního státu a životního prostředí na Slovensku. Vystudovala Právnickou fakultu Trnavské univerzity a doktorské studium mezinárodního a evropského práva v Bratislavě. V minulosti pracovala jako právnička v Centru právní pomoci, v advokátní praxi a v parlamentu se podílela na přípravě legislativních návrhů. Od roku 2015 působí v neziskovém sektoru, dříve jako ředitelka Rady mládeže Slovenska, a aktivně se zapojila do práce Občanské platformy pro demokracii, která zastupuje zájmy neziskového sektoru vůči vládě.

Juraj Rizman

Juraj je ředitelem komunikace a vztahů s veřejností ve společnosti Post Bellum SK. Byl dlouholetým členem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Pracoval jako ředitel Greenpeace na Slovensku a koordinátor projektů VIA IURIS.