Advokační fórum

Advokační fórum Nadace OSF je unikátní program, který rozvíjí silnou demokracii, posiluje občanskou společnost a podporuje aktivní lidi tak, aby mohli efektivně a profesionálně prosazovat veřejně prospěšné změny. Náš expertní tým organizacím i jednotlivcům poskytuje placené i neplacené služby v podobě konzultací, mentoringu a koučinku i praktické know-how nezbytné pro kvalitní advokační práci. 

V Advokačním fóru už přes 5 let posilujeme základnu pro advokační práci v Česku. Upozorňujeme na slepá místa v systému, přinášíme inovativní řešení a podílíme se na prosazování systémových změn a jejich uvádění do praxe. Advokační kampaně stojí na dlouhodobé mravenčí práci, která vyžaduje pečlivě promyšlenou strategii. Nejdříve je třeba pojmenovat problém, jeho příčiny a důsledky, určit klíčové hráče, stanovit cíl a rozplánovat konkrétní kroky, které vedou k řešení na systémové úrovni. S tím naši konzultanti pomáhají velmi prakticky. 

Přímým důsledkem naší práce jsou pozitivní změny, které zvýší kvalitu života nemalé části obyvatel. V širším kontextu významně přispíváme k posílení demokracie – pokud lidé získají zkušenost, že jejich potřeby nejsou opomíjeny a že na systémové úrovni lze leccos změnit k lepšímu, mají větší důvěru v instituce a odolnost vůči populismu a dezinformacím. 

Nabídka služeb Advokačního fóra

Advokační fórum v letech 2019 – 2023 čerpalo finanční podporu  na posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci z Fondů EHP a Norska 2014–2021 v rámci programu Actice Citizens Fund.

Kontaktujte nás

Štěpán Drahokoupil
stepan.drahokoupil@osf.cz

Tým Advokačního fóra

Štěpán Drahokoupil

programový manažer

Olga Havlínová

programová koordinátorka

Kristina Dědečková

programová koordinátorka

Konzultující Advokačního fóra

Martin Ander

konzultant

Radoslava Krylová

konzultantka

Katarína Batková

konzultantka

Petr Machálek

konzultant

Věnek Bonuš

konzultant

Juraj Rizman

konzultant

Milan Štefanec

konzultant

Finanční partneři 

Spolupracující partneři