Letní česko-slovenská škola Advokačního fóra

Letní česko-slovenská škola Advokačního fóra je vícedenní vzdělávací akce. Jejím cílem je posílit schopnost a kapacitu organizací i jednotlivců prosazovat veřejný zájem v nejrůznějších oblastech na lokální, národní i mezinárodní úrovní. Program se skládá z přednášek, debat, praktických workshopů a sdílení. Jednotlivé bloky jsou provázány a poskytnou prostor pro vytvoření vlastní advokační strategie, mediálních plánů a přípravu podkladů pro fundraising. 

Organizátorem letní školy je Advokační fórum Nadace OSF. Hlavním partnerem je slovenská organizace VIA IURISLetní škola je určena pro zkušenější i začínající pracovníky a pracovnice organizací občanské společnosti, aktivní jednotlivce i dobrovolníky z České republiky a Slovenska. 

Co se na letní škole naučíte
  • vytvářet advokační strategie
  • vést občanské advokační kampaně
  • mediální práci
  • digitální komunikaci
  • fundraising na advokační práci
  • dílčí dovednosti podporující týmovou spolupráci
  • rozumět občanské společnosti a aktuálnímu dění 
Co o Advokačním fóru říkají účastníci Letní česko-slovenské školy 2023