Advokační workshopy

Advokační kampaně tvoří souhrn aktivit, které je třeba pečlivě rozplánovat a krok za krokem naplňovat, abychom pozitivní změny dosáhli. Naši špičkoví experti a expertky dobře znají celou advokační metodiku. Na tematicky zaměřených workshopech s ní účastníky seznámí nejen teoreticky, ale i velmi prakticky. Nastartují tak jejich strategické přemýšlení a dodají jim odvahy pro vlastní kampaň.

Ať už pomáháme měnit školství, zvyšovat dostupnost sociálních a zdravotních služeb, bojovat proti korupci nebo pečovat o životní prostředí. potřebujete odborné know-how, jak změny dosáhnout. Na našich workshopech vytváříme pod vedením advokačních expertek a expertů prostor pro rozvoj advokačních dovedností, výměnu zkušeností a dobré praxe.

Pod vedením zkušených lektorů si budete moci naplánovat modelovou advokační strategii a vytvořit plán práce pro svá témata. Naučíte se definovat hlavní problém a jeho příčiny, správně stanovit řešení, cíle a strategii pro jejich dosažení, identifikovat klíčové hráče i jak do vašich témat vtáhnout média a veřejnost.

Na workshopu se seznámíte s významem mediální práce v advokační činnosti. Představíme vám praktické zásady práce s médii. Osvojíte si základy využívání sociálních sítí v advokační práci. Naučíme vás, jak si vytvořit komunikační strategii. Vedle teoretických přístupů a konkrétních příkladů bude podstatnou část workshopu tvořit praktický nácvik a práce ve skupinách.

„Oceňuji teoretické i praktické rady, jak psát tiskovou zprávu, jak poskytnout rozhovor, uspořádat konferenci, natočit krátké video, na co si dát pozor, čemu se vyhnout, v čem se zlepšit.“ – účastnice workshopu Advokačního fóra