Advokační konzultace na míru

Advokační kampaně stojí na dlouhodobé mravenčí práci, která vyžaduje pečlivě promyšlenou strategii. Nejdříve je třeba pojmenovat problém, jeho příčiny a důsledky, určit klíčové hráče, stanovit cíl a rozplánovat konkrétní kroky, které vedou k řešení na systémové úrovni. S tím naši experti pomáhají na dlouhodobých kozultacích na míru velmi prakticky a konkrétně. 

Náš špičkový týme konzultantů a konzultantek tvoří lidé, kteří mají advokační metodiku v malíku, zároveň sami vedli úspěšné advokační kampaně. Vedle samotného advokačního know-how organizace učíme vytrvalosti a asertivitě, zvyšujeme jejich sebevědomí a rozvíjíme schopnost strategického myšlení a plánování. Každý rok podpoříme více než 50 českých a slovenských organizací, které prosazují prospěšné změny na lokální i národní úrovni.  

Jakou podobu mají naše konzultace

Strategické plánování 

Společně s vámi přípravíme praktickou advokační strategii, díky níž budete efektivně využívat svůj čas a zvýšíte šanci na váš úspěch. Součástí plánování je úvodní analýza tématu pomocí nástroje strom problémustanovení realistického, ale ambiciózní cílepříprava argumentů a dat na podporu vaší advokační kampaně, zmapování klíčových hráčů, formulace požadavků na ně a stanovení hlavních aktivit, které vedou k vytyčenému cíli. 

Mentoring a koučink 

Náš mentoring a koučink v advokační práci vám může při realizaci vaší strategie. Jeho součástí jsou příprava na konkrétní schůzky, komentování a zpětná vazba vašich podkladů, průběžné vyhodnocování a případné revize vaší advokační strategie. Rádi se s vámi podělíme o naše zkušenosti z vlastních advokačních kampaní nebo o znalost detailů rozhodovacích procesů na celostátní či lokální úrovni.

Facilitace vaši setkání 

Naši advokační expert*ky vám pomohou s přípravou i s průběhem vašich setkání. Externí facilitátor*ka vám umožní více se soustředit na samotné téma a obsah vašich setkání a schůzek, než na jejich přípravu a proces. Během facilitace s vámi sdílíme i důležité poznatky z práce na systémových změnách. Pomůžeme vám i s nastavení vaší spolupráce nebo jejím vyhodnocení.

Co jsme pomohli změnit

Důstojný život pro lidi s postižením
Organizace Asistence s naší podporou v kampani Pátý stupeň prosadila nový dotační titul MPSV ve výši 40 milionů korun. Díky tomu mají lidé s postižením nárok na více hodin potřebné asistence hrazené státem.

Podpora a kvalitní praxe pro začínající učitele
Společně s Učitelem naživo a Začni učit! jsme se zasadili o ukotvení kvalitní praxe a dostatečné podpory pro budoucí a začínající učitele v novele zákona o pedagogických pracovnících.

Dostupné léky pro lidi se vzácným onemocněním
Podpořili jsme novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která usnadňuje přístup lidí se vzácným onemocněním k potřebným lékům. 

Kontakt

Štěpán Drahokoupil
stepan.drahokoupil@osf.cz