Advokační konzultace na míru

Advokační kampaně stojí na dlouhodobé mravenčí práci, která vyžaduje pečlivě promyšlenou strategii. Nejdříve je třeba pojmenovat problém, jeho příčiny a důsledky, určit klíčové hráče, stanovit cíl a rozplánovat konkrétní kroky, které vedou k řešení na systémové úrovni. 

Náš špičkový tým konzultantů a konzultantek tvoří lidé, kteří mají advokační metodiku v malíku, zároveň sami vedli úspěšné advokační kampaně. Vedle samotného advokačního know-how organizace učíme vytrvalosti a asertivitě, zvyšujeme jejich sebevědomí a rozvíjíme schopnost strategického myšlení a plánování. Každý rok podpoříme více než 50 českých a slovenských organizací, které prosazují prospěšné změny na lokální i národní úrovni.  

Jste-li nevládní organizace nebo občanská iniciativa, která usiluje o systémové změny, a přemýšlíte, na koho se přesně obrátit, s kým jednat nebo jaké argumenty volit, aby byla vaše advokační práce úspěšná, pak jsou naše konzultace právě pro vás

Co v konzultacích nabízíme

Strategické plánování 
  • vytvoření advokační strategie
  • analýza problému a příčin
  • zmapování klíčových hráčů
Mentoring a koučink 
  • komentování podkladů
  • příprava na schůzky
  • zpětná vazba a evaluace
Facilitace vašich setkání 
  • příprava setkání
  • facilitace průběhu setkání
  • nastavení a evaluace spolupráce

Ozvěte se nám

Co jsme pomohli změnit

Důstojný život pro lidi s postižením
Organizace Asistence s naší podporou v kampani Pátý stupeň prosadila nový dotační titul MPSV ve výši 40 milionů korun. Díky tomu mají lidé s postižením nárok na více hodin potřebné asistence hrazené státem.

Podpora a kvalitní praxe pro začínající učitele
Společně s Učitelem naživo a Začni učit! jsme se zasadili o ukotvení kvalitní praxe a dostatečné podpory pro budoucí a začínající učitele v novele zákona o pedagogických pracovnících.

Dostupné léky pro lidi se vzácným onemocněním
Podpořili jsme novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění navrženou Českou asociací pro vzácná onemocnění a Klubem nemocných cystickou fibrózou, která usnadňuje přístup lidí se vzácným onemocněním k potřebným lékům. 

Kontakt

Štěpán Drahokoupil
stepan.drahokoupil@osf.cz