34 let po sametové revoluci Advokační fórum zesiluje hlas občanské společnosti

| Tiskové zprávy | Advokační práce

Nová odlehčovací služba pro rodiče dětí s postižením, záchrana bývalé ostravské hornické kolonie Bedřiška, stopka pro výstavbu velké logistické haly nebo privatizaci městské nemocnice v Litoměřicích –⁠⁠ to je jen pár příkladů úspěšných lokálních advokačních kampaní vedených aktivními občany a občankami napříč Českem. Za jejich úspěchem stojí odvaha a motivace měnit svět kolem sebe, ale také promyšlená advokační práce. Třicet čtyři let po sametové revoluci nacházejí organizace občanské společnosti oporu pro prosazování změn a své advokační kampaně v Advokačním fóru Nadace OSF. To doposud poskytlo konzultace 109 uskupením a stálo u řady úspěšných advokačních kampaní.

Od začátku jsme věděli, co chceme, ale nevěděli jsme, jak na to 

Advokační fórum Nadace OSF vzniklo před pěti lety v reakci na nedostatečnou podporu organizací občanské společnosti při prosazování systémových změn. Přitom advokační kampaně vedou neformální občanské iniciativy ve světě od nepaměti. Například hnutí za volební práva žen nebo lepší pracovní podmínky v minulosti vedla úspěšné advokační kampaně k dosažení svých cílů. Advokační práci vykonávají světové organizace, jako je Amnesty International nebo Greenpeace. I v Česku mají občané možnost zapojovat se do nejrůznějších hnutí, iniciativ, a tím využívat možnosti demokracie od své obce až po celostátní politiku. Mohou měnit podmínky pro péči o děti a rodiče, místní komunity, pacienty, lidi ohrožené chudobou nebo exekucí ad. Často ale potřebují ukázat směr a ty správné nástroje advokační práce, aby požadovaných změn dosáhli.

Když jsme poprvé slyšeli pojem kulatý stůl, ve smyslu, že právě my bychom ho měli uspořádat, vyvstalo před námi plno otázek. Nikdy předtím jsme kulatý stůl neorganizovali. Nakonec však nebylo zbytí. Všichni nám říkali, jak je odlehčovací služba pro děti potřeba a jak s tím souhlasí, ale nám přišlo, že si to přehazují jako horký brambor a služba pořád není otevřená. Tak jsme se toho chopili a kulatý stůl nakonec uspořádali,“ říká Magdalena Tomášková z Péče bez překážek, která prosadila zavedení nové odlehčovací služby pro rodiče dětí s postižením v Praze.

Dle programového manažera Advokačního fóra Nadace OSF Štěpána Drahokoupila je pro organizace často největším krokem překonat jejich zdánlivou bezmocnost. I když nejsou v pozici, kde by mohly samy rozhodovat o zákonech, veřejných rozpočtech nebo podobách vyhlášek na místní úrovni, mohou stále svou aktivitou věci ovlivnit. „Často je bezmocnost, kterou lidé cítí při prosazování systémových změn, pouze zdánlivá a se situací se pohnout dá. Dobrým naplánováním advokační kampaně šance na úspěch stoupá,” vysvětluje Drahokoupil.

Péče o demokracii v době posametové

Advokační práce není revoluce. Advokační kampaně stojí na dlouhodobé mravenčí práci, která vyžaduje pečlivě promyšlenou strategii. Kampaně nejsou jednoduché, k dosažení výsledků a dlouhodobých trvalých změn jsou potřeba měsíce, až roky, jsou však základním stavebním kamenem demokraticky fungující společnosti.

Jednou z podmínek dobře fungující demokracie jsou aktivní občané a občanky. Díky tomu, že poukazují na společenské problémy, navrhují a prosazují konkrétní řešení, co by se mělo změnit, zlepšují fungování veřejných institucí. To má vliv na kvalitu vládnutí. Aktivní zapojování občanů nad rámec účasti ve volbách je základem každé fungující demokracie,“ dodává Drahokoupil z Nadace OSF.

Události 17. listopadu 1989 vedly k zásadní celospolečenské změně. Součástí prosazování systémových změn v současném Česku může být studentský pochod, stejně tak to ale může být sepsání petice, zorganizování referenda, mediální kampaň, lobbing nebo veřejný happening. Základem je chuť a odvaha věci měnit.

Bavilo nás odhalovat, jak legislativní systém funguje, jak probíhají jednání ve Sněmovně a Senátu, co je na nich rozdílného a co je naopak spojuje. A ze všeho nejvíc mě na tom baví to, že jsme si potvrdili, že demokracie u nás funguje a že hlas lidu je vyslyšen. Jinými slovy, když opravdu věříte, že toužená změna je správná a dobrá, pak její prosazování u zákonodárců je o to jednodušší,“ říká Simona Zábranská z Klubu nemocných cystickou fibrózou.

Advokační kampaně mění Česko

Expertní tým Advokačního fóra Nadace OSF pomáhá aktivním občanům a občankám uvádět advokační metodiku do praxe, poskytuje jim konzultace na míru a je jim oporou v průběhu mnohdy náročné kampaně. Během posledních pěti let spolupracovalo Advokační fórum se 109 organizacemi občanské společnosti a podpořilo je celkem 2 877 hodinami konzultací. Byly to například organizace hájící práva pacientů. Ty mimo jiné prosadily zásadní body do novely zákona o zdravotním pojištění, díky nimž jsou dnes léky na vzácná onemocnění přidělovány systémově a spravedlivě. Zajistily, aby byla dodržována práva hospitalizovaných dětí v nemocnicích. Vzdělaly zdravotníky, jak pracovat s klienty, kteří se potýkají se ztrátou miminka.

Advokační práce organizací občanské společnosti se odehrává na lokální, regionální i celostátní úrovni a pokrývá témata od pomoci lidem s postižením, přes zlepšování vzdělávacího systému, po transparentnost státních institucí. Výsledky malého vzorku advokační práce na lokální úrovni najdete v nové publikaci s názvem Jak hlavou prorazit zeď: O čtyřech lokálních advokačních kampaních. Dozvíte se například, jak vznikla nová odlehčovací služba pro rodiče dětí s postižením, kdo zachránil bývalou ostravskou hornickou kolonii Bedřiška, prosadil stopku pro výstavbu velké logistické haly nebo pro privatizaci městské nemocnice v Litoměřicích. Název publikace získala díky motivaci pro advokační práci paní Evy Lehotské z Ostravy.

Největší motivací byl bohužel vztek. Protože když mi někdo řekne, že chce vystěhovat lidi bez náhrady, i když si v tom místě tolik odpracovali, tak to je neuvěřitelné. Ten prvotní vztek byl rozhodující. Všichni mi říkali, že hlavou zeď neprorazím. Ale já jsem si říkala, že zkusit to musím, prorazit tu zeď. A povedlo se to,“ uzavírá konverzaci Eva Lehotská, která ostravskou kolonii zachránila před zánikem.