Jak hlavou prorazit zeď: O čtyřech lokálních advokačních kampaních

Advokační práce má mnoho podob a v textu, který leží před vámi, najdete čtyři příběhy kampaní na lokální úrovni. V jednotlivých kapitolách se dočtete, jak rodiče dětí s postižením prosadili v Praze novou odlehčovací službu komunitního typu, jak aktivní lidé z Vašírova a Rynholce zastavili výstavbu velké logistické haly, jak lékaři, lékařky, zdravotní sestry a další aktivní lidé zabránili privatizaci městské nemocnice v Litoměřicích a jak komunita lidí v ostravské Bedřišce zachránila tuto unikátní bývalou hornickou kolonii.

Vědomě jsme vybrali takové kampaně, v nichž jsme mohli popsat úspěšné momenty, které mohou být zajímavé i pro ostatní. Za jejich dosažením stála skvělá práce aktivních skupin lidí, kteří ale sami často čelili velmi náročným výzvám. A výsledek nebyl ze začátku vůbec jasný. Potýkali se s názory, že vyhrát takové kauzy není možné, že hlavou zeď neprorazí nebo že bojují s větrnými mlýny. Museli překonávat sami sebe a odvalovat „balvany“, jež jim stály v cestě. Za jejich úsilí a práci jim patří velká poklona.

Pro název celého textu jsme si vypůjčili citaci od Evy Lehotské z ostravské Bedřišky. „Všichni mi říkali, že hlavou zeď neprorazím. Ale já jsem si říkala, že zkusit to musím, prorazit tu zeď. A povedlo se to.“ Hned v úvodu se sluší přiznat, že v případě těchto advokačních kampaní jsme nebyli „pouhými“ pozorovateli. V roli konzultantů Advokačního fóra Nadace OSF nebo Rychlé roty Nadace Via jsme jim byli v určitých fázích velmi blízko.