Advokační fórum

Advokační fórum Nadace OSF je unikátní program, který posiluje občanskou společnost a podporuje aktivní lidi tak, aby mohli efektivně a profesionálně prosazovat veřejně prospěšné změny. Náš přístup je založený na facilitaci, koučinku a mentoringu. Konzultující Advokačního fóra mají za sebou nejednu vlastní advokační kampaň a dobře znají rozhodovací procesy na úrovni parlamentu či místní samosprávy.

V Advokačním fóru se od roku 2018 věnujeme advokační práci, systémovým změnám, či jinak řečeno občanskému lobbingu. Samotné téma se bytostně týká demokracie a toho, jak se názory občanů (ne)projevují v rozhodování převážně veřejných institucí od lokální po celostátní úroveň. Témata, kterým se organizace usilující o systémovou změnu věnují, jsou rozmanitá – vzdělávání, životní prostředí, práva lidí se zdravotním postižením, sociální nerovnosti.

Advokační kampaně stojí na dlouhodobé mravenčí práci, která má široký záběr a vyžaduje pečlivě promyšlenou strategii. Nejdříve je třeba pojmenovat problém, jeho příčiny a důsledky, určit klíčové hráče, stanovit cíl, tedy řešení problému, a rozplánovat konkrétní kroky k jeho dosažení. 

Někde je třeba změnit legislativu, jinde způsob financování, o něčem je potřeba zvýšit povědomí, aby zesílila poptávka ze strany veřejnosti, jinde je nutné vzdělávat úředníky. Při jedné advokační kampani se organizace obrací na ministerstva a zákonodárce, v jiné na obce a samosprávu, někdy aktivizují odbornou veřejnost, jindy celou společnost. Proto jim poskytujeme individualizované konzultace na míru.

Úspěchy a publikace Advokačního fóra

Letní česko-slovenská škola Advokačního fóra

V roce 2023 se uskuteční 1. ročník Letní česko-slovenské školy Advokačního fóra, kterou Nadace OSF pořádá ve spolupráci se slovenským občanským sdružením VIA IURIS. 20 aktivních českých i slovenských zástupců a zástupkyň občanské společnosti se 21. srpna sjede do Vísek na Moravě. Společně tam budou posilovat dovednost prosazovat veřejně prospěšné změny v různých oblastech na lokální i národní  úrovni. Celá Letní škola bude maximálně praktická – sérií debat, přednášek a workshopů povedou kvalifikovaní lektoři, lektorky a inspirativní hosté.

Akademie pro Homesharing

Nadační fond Abakus od roku 2018 podporuje rozvoj komunitní sdílené péče homesharing a dlouhodobě stojí za rozvojem 8 organizací z 8 krajů napříč Českou republikou, které už ji poskytují. Vedle toho se podílí na připravě metodiky a sbírá data s cílem mít všechny potřebné vstupy pro prosazení homesharingu na systémové úrovni. K uskutečnění tohoto záměru navázal v roce 2023 Abakus programem Akademie pro homesharing. Všech 8 organizací získává volné finanční prostředky na další rozvoj služby i zajištění kapacit v rámci týmu, tak aby se jeho vybraní členové mohli věnovat práci ve prospěch jejího ukotvení a stabilního financování ve stávajícím systému. Nedílnou součástí je série školení a workshopů, advokační konzultace a možnost poradit se s odborníky z různých oborů pod záštitou Advokačního fóra Nadace OSF.

Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti

Projekt cílí na posílení dovednosti a schopnosti organizací občanské společnosti prosazovat veřejné zájmy a zvýšení dopadu jejich úsilí na zavedení systémových změn. Projekt také poskytuje metodologickou a strategickou podporu vytvořenou přímo na míru konkrétním organizacím, konzultace v oblasti advokační práce a podporu její udržitelnosti, komunikace a propojování napříč jednotlivými organizacemi občanské společnosti.

Tým Advokačního fóra

Olga Havlínová 

programová koordinátorka Advokačního fóra

Kristina Dědečková 

programová koordinátorka Advokačního fóra

Štěpán Drahokoupil 

programový manažer Advokačního fóra

Konzultující Advokačního fóra

Martin Ander 

konzultant
Advokačního fóra

Věnek Bonuš 

konzultant
Advokačního fóra

Jana Smiggels Kavková 

konzultantka
Advokačního fóra

Radoslava Krylová 

konzultantka
Advokačního fóra

Petr Machálek 

konzultant
Advokačního fóra

Milan Štefanec 

konzultant
Advokačního fóra

Finanční partneři 

Spolupracující partneři 

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance