Odborné publikace Advokačního fóra

V Advokačním fóru Nadace OSF vydáváme odborné publikace. Aktivní lidé, kteří uvažují o vlastní advokační práci, se díky nim zorientují v základních principech advokacie, seznámí se s konkrétními příklady úspěšných kampaní a inspirují se dobrou praxí.

Rukověť zdánlivě bezmocných

V příručce najdete konkrétní nástroje plánování advokační kampaně, jako je strom problémů nebo mapa klíčových hráčů, a návod k jejich praktickému použití. Tyto a další nástroje jsme sami používali a používáme při plánování bezpočtu advokačních kampaní, v nichž zpravidla hájíme zájmy znevýhodněných skupin nebo třeba životní prostředí.

Jak hlavou prorazit zeď

Advokační práce má mnoho podob a v textu, který leží před vámi, najdete čtyři příběhy kampaní na lokální úrovni. V jednotlivých kapitolách se dočtete, jak rodiče dětí s postižením prosadili v Praze novou odlehčovací službu komunitního typu, jak aktivní lidé z Vašírova a Rynholce zastavili výstavbu velké logistické haly, jak lékaři, lékařky, zdravotní sestry a další aktivní lidé zabránili privatizaci městské nemocnice v Litoměřicích a jak komunita lidí v ostravské Bedřišce zachránila tuto unikátní bývalou hornickou kolonii.

Jak Enti zachraňovali lesy

Případová studie mapuje úspěšnou a stále pokračující kampaň Hnutí DUHA s názvem Zachraňme lesy. Autor, Štěpán Drahokoupil, se v něm soustředí na část kampaně týkající se lobbingu v parlamentu v roce 2019 k novele lesního zákona a s ním související zapojení veřejnosti. Text zároveň přináší zajímavý pohled z druhé strany, tedy poslankyň a poslanců, a obsahuje několik praktických tipů, jak se lépe orientovat v legislativním procesu.

Jak se lobbuje proti korupci

Mezi lety 2013 a 2017 bylo v Česku přijato hned pět zákonů, které utvářejí transparentnější prostředí méně náchylné ke korupci. O prosazení těchto pěti zákonů se významně zasadila spojená iniciativa asi 20 nevládních organizací s názvem Rekonstrukce státu. Publikace Jak se lobbuje proti korupci, jejímž autorem je Jaromír Mazák, popisuje kampaň, která byla jednou z nejúspěšnějších advokačních kampaní neziskového sektoru posledních let a pravděpodobně i za celou dobu existence samostatné České republiky.

Nadace OSF přináší v nové publikaci čtyři příběhy vzájemné pomoci a solidarity – příběhy o lidech, kteří se navzdory mocnější protistraně dokázali spojit a společně bojovat za veřejný zájem. Kromě ceněného připomenutí obrovské síly občanské angažovanosti ukazuje i konkrétní tipy a dobrou praxi z průběhu advokačních kampaní: spolupráci s politiky a političkami, přípravy na referendum nebo aktivní zapojování místních.
Michaela Švandová, programová manažerka Nadace Via

Dobrý příklad vydá za tisíc učebnic a školení. Štěpán Drahokoupil popsal skvělý příklad, jak mohou občané úspěšně ovlivnit nejpalčivější problémy ČR. Je potěšením projít si úspěšnou kampaň Hnutí DUHA, které profesionálně a systémově hájí přírodu proti nepříznivému společenskému i přírodnímu klimatu.
Nikola Hořejš, psycholog a poradce v neziskových kampaních