Rekonstrukce státu: Jak se lobbuje proti korupci

Dobré zprávy jsou často přehlušeny těmi špatnými a snadno zapadnou. Nemělo by však zapadnout, že mezi lety 2013 a 2017 bylo v Česku přijato hned pět zákonů, které utvářejí transparentnější prostředí méně náchylné ke korupci.

O prosazení těchto pěti zákonů se významně zasadila spojená iniciativa asi 20 nevládních organizací s názvem Rekonstrukce státu (dále jen RS). Její kampaň se tak stala jednou z nejúspěšnějších advokačních kampaní neziskového sektoru posledních let a pravděpodobně i za celou dobu existence samostatné České republiky. Kampaň vycházela ze zkušeností s tradičním lobbingem, který některé ze zapojených organizací získávaly již od 90. let. V tomto smyslu tedy představovala určitou kontinuitu v rámci procesu profesionalizace a budování kapacit, kterým si neziskové organizace v Česku za podpory zahraničních donorů (nadací) a fondů EU od 90. let prošly.

Autor publikace: Jaromír Mazák