Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání v Ostravě

  • Rok vydání: 2018
  • Publikace ke stažení:

Tato evaluační zpráva vyhodnocuje projekty Nadace OSF z oblasti rovného přístupu k předškolnímu vzdělávání. Jedná se o projekt Za vzděláním společně realizovaný v MŠ Bohumínská a projekt Pojďte mezi nás v MŠ Špálova. Základním cílem obou z nich bylo zvýšení a udržení docházky (především) romských dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do výše uvedených ostravských mateřských škol. Zpráva vyhodnocuje přínosy těchto projektů, použité klíčové nástroje a zároveň shrnuje základní výstupy a doporučení pro jednotlivé zúčastněné aktéry.