Active Citizens Fund

V Active Citizens Fund podporujeme organizace občanské společnosti, aktivní jednotlivce a znevýhodněné skupiny ve všech regionech Česka. Prostřednictvím finanční podpory, vzdělávání i propojování organizací zvyšujeme občanskou angažovanost (nejen) mladých lidí, posilujeme transparentnost při správě věcí veřejných, prosazujeme dodržování lidských práv a zohledňujeme potřeby opomíjených skupin. Měníme společnost #sOdvahou. Více na www.activecitizensfund.cz.

Program realizujeme v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021. V České republice jej na základě otevřeného výběrového řízení spravujeme v konsorciu 3 organizací: Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Celková částka určená na grantovou podporu dosahuje více než 13 mil EUR

programu jsme rozdělili finanční prostředky v 5 typech grantů – základních, systémových, akčních, matchingových a bilaterální spolupráce. Tematicky jsme se zaměřili na občanskou participaci, advokační a watchdogové aktivityzmocnění znevýhodněných skupin, občanské vzdělávání a mediální gramotnost či posílení a profesionalizaci neziskových organizací. Všechny grantové výzvy programu jsou již uzavřeny.

Příběhy grantistů programu Active Citizens Fund

Tým Active Citizens Fund

Adéla Nejedlá 

programová manažerka

Jitka Štefková 

programová koordinátorka

Veronika Řehořková 

programová koordinátorka

Dana Recmanová 

programová koordinátorka

Partneři programu Active Citizens Fund