Novinářská cena

Oceňujeme kvalitní českou žurnalistiku

Novinářská práce má zásadní význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace OSF proto od roku 2010 pořádá soutěž Novinářská cena, která jednou ročně veřejně oceňuje kvalitní žurnalistické práce. Ocenění je jedinečné tím, že hodnotí konkrétní příspěvky novinářek a novinářů. Uspět tak může práce renomovaného i začínajícího autora, z velkého mediálního domu, malého regionálního titulu i nezávislé online platformy.

Česká republika si v roce 2023 na žebříčku svobody médií polepšila o 6 příček. Reportéři bez hranic hodnotili celkem 180 zemí a my se umístili na 14. místě. Stav české mediální scény je ukazatelem toho, jak se daří naší demokracii a společnost, a péče o ni je nikdy nekončící prací.

V Nadaci OSF od roku 2010 udílíme ocenění novinářkám a novinářům širokého spektra médií, kteří poctivě pracují s fakty a přináší kvalitní novinařinu. Ta  je nositelkou ověřených informací, ale i důležitých společenských a systémových změn – vítězné příspěvky, které hodnotí nezávislé poroty, jsou toho důkazem.

Soutěží vzdáváme hold kvalitní novinařině, otevíráme pluralitní debatu o stavu české mediální scény a přinášíme inspiraci ze zahraničí.

Laureátky a laureáti jednotlivých ročníků

Soutěžní kategorie

Zvláštní ceny
  1. Psaný rozhovor
  2. Audiovizuální rozhovor nebo diskuse
  3. Psaná reportáž
  4. Audiovizuální reportáž
  5. Komentář
  6. Analyticko-investigativní žurnalistika
  7. Inovativní žurnalistika
  8. Regionální žurnalistika
  9. Ekonomická žurnalistika

Cena veřejnosti

Cena Karla Havlíčka Borovského 
za významný počin v české žurnalistice (ve spolupráci s Nadací Český literární fond)

Cena Novinářská křepelka 
pro mladé žurnalisty do 33 let (ve spolupráci s Nadací Český literární fond)

Cena Daniela Anýže za zahraniční zpravodajství
za významnou novinářskou práci týkající se zahraničí 

Rada Novinářské ceny

Rada soutěže celoročně spravuje Novinářskou cenu. Vydává Statut soutěže a schvaluje jeho případné změny, jmenuje porotce a schvaluje jednací řád porot a rozhoduje o stížnostech a případném střetu zájmů. Na základě nominací porot také vybírá finalisty pro online hlasování, ve kterém veřejnost rozhoduje o vítězi Ceny veřejnosti. 

Jejími členy jsou zástupci jmenovaní pořádající nadací a partnery soutěže. Členství v Radě je čestné, časově neomezené a zaniká vzdáním se členství. Člena lze z Rady soutěže vyloučit za činnost neslučitelnou s posláním soutěže. Rada se schází podle potřeby a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů.

Martina Břeňová 

ředitelka Nadace OSF

Jeremy Druker 

výkonný ředitel
Transitions, o.s.

Majka Němcová 

Chief Operating Officer Media Development Investment Fund

Tomáš Němeček 

novinář a právník

Jan Rybář 

novinář, fotograf a spisovatel

Tým Novinářské ceny

Lucie Zubková 

koordinátorka Novinářské ceny

Markéta Prokeš 

komunikace s médii
+420 720 952 464

 Partneři soutěže Novinářská cena 2023